nederlandwordtanders.nl

wijkportretten

Er zijn vier wijken uitgekozen in de gemeenten Almere, Groningen, Rotterdam en Sittard-Geleen. Inzenders kunnen voor een van deze wijken een beknopte maar sprekende visie op de opdracht indienen, inclusief een schetsmatige verbeelding. De eerste ronde is anoniem. Het is mogelijk om een inzending in te sturen die hier van afwijkt en ‘locatieloos’ is. De jury kiest maximaal vijf inzendingen per locatie. De inzenders van de geselecteerde visies werken deze uit in de tweede ronde. Uiteindelijk wijst de jury per locatie een winnaar en een runner up aan. Alleen voor deelname aan de tweede ronde zijn vergoedingen beschikbaar.

Fotografie: Rufus de Vries

Rotterdam, Carnisse

Een echte doorgangswijk met een gouden randje

Menigeen begint een wooncarrière in de wijk Carnisse op Rotterdam-Zuid. Meer dan de helft van de inwoners verhuist binnen vier jaar weer.

meer...

Almere, Almere Haven

Met alle bewoners de volgende veertig jaar in

Met Almere Haven is het allemaal begonnen. De oudste wijken in dit eerste deel van de stad zijn 40 jaar geleden gebouwd. Tussen 1975 en 2000 zijn dertien wijken van Almere Haven verrezen. Van de ruim 200.000 inwoners die Almere telt, wonen er 22.000 in Almere Haven.

meer...

Groningen, Oosterparkwijk

Een oude volksbuurt in transitie

De Oosterparkwijk was een historische volksbuurt in mineur met het daarbij horende imago. Stap voor stap is de wijk de laatste jaren veranderd en steeds populairder geworden. Niet alle delen van de wijk en niet alle inwoners van de Oosterparkwijk profiteren even hard mee.

meer...

Sittard-Geleen, Geleen-Zuid/ Kluis

Vergrijzing en krimp drukken op naoorlogse wijk

De wijk Geleen-Zuid en Kluis ligt aan de zuidgrens van het stadsdeel Geleen. De naoorlogse woonwijk stamt uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Vergrijzing en ontgroening slaan toe in de hele regio, ook in deze wijk. De sociale cohesie is er gering en de leefbaarheid staat onder druk.

meer...