voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning

blog

We care, we dare

beeldWhoDares.jpg

Team Who Dares staat voor een Carnisse voor iedereen; bruisend,veelkleurig en vitaal. Een wijk met een rijke variatie aanwoonsferen en voorzieningen.

Carnisse 2027

Stedenbouwkundige aanpassingenzorgen voor actieve straten, plinten met (zorg)voorzieningenen een verhoogde levensloopbestendige woondichtheid. Carnissekrijgt een hart met een nieuwe vestiging van verpleeghuisHannie Dekhuijzen, een stadstuin, onderwijs, café’s en restaurants.De verbinding met het Zuiderpark wordt door een open groenwoonmilieu met eengezinswoningen gerealiseerd.De visie gaat verder dan stedenbouw en vastgoed, wantmensen maken het verschil. Who Dares beoogt dat bewonersactief zijn en zich inzetten voor elkaar en voor de wijk. Bestaandeinitiatieven worden in een (zorg)netwerk verbonden. Dit helpt tegen eenzaamheid en stimuleert een actief en gezond leven.Team Who Dares is multidisciplinair en legt met een integraleaanpak op de niveaus van gebouw, buurt, stad, mens en financiëneen strategie neer voor een geslaagde transformatie van Carnisse.We care, we dare.


Meer informatie over deze inzending:
Who Dares