voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning

blog

Meergeneratiehoven voor Almere Haven

beeldTheCommons.jpg

Wijken uit de jaren zeventig en tachtig zoals Almere Haven lijden aan slijtage: ze voldoen doen steeds minder aan de behoeften van oudere bewoners. Jongeren kunnen er vaak niet terecht en gezinnen vertrekken. THE COMMONS werkt stap voor stap aan aantrekkelijke stadsdorpen waar meerdere generaties naast elkaar wonen.

Meerdere generaties helpen elkaar

Waar bewoners elkaar helpen, activiteiten organiseren en samen aan een betere buurt werken. Zo worden ze eigenaar van hun wijk. In ruil daarvoor krijgen ze zeggenschap over hun omgeving. Bewoners geven zelf aan waar ze trots op zijn. Ze vragen hulp en ondersteuning aan ontwerpers en experts bij wat volgens hen verbeterd kan worden.

Gerichte samenwerking

THE COMMONS ontwikkelde een integraal concept voor transformatie van de Schoolwerf tot een gezonde buurt voor meerdere generaties. Daarbij waren vier coöperaties betrokken: energie, wonen, zorg en buurtontwikkeling. Dat bleek te veel van het goede. We vereenvoudigden daarom de aanpak en het aanbod. We starten met één coöperatie en een modulair pakket voor verbetering van woningen en wijken. We doen mee met de woonchallenge Hofgeest van Rochdale in Amsterdam-Zuidoost. Daar stellen we een transformatie voor van bestaande groepswoningen naar een wooncoöperatie voor ouderen. Het oorspronkelijke ideaal van het project is niet veranderd: met onderlinge hulp en gezamenlijke activiteiten werken ouderen aan een betere buurt.


Meer informatie over deze inzending:
The Commons