voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning

blog

Michi Noeki in de Bomenbuurt

michnoeki.jpg

Bij ‘lokale smaakmakers’, de maandelijkse talkshow voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt, ging het deze keer over Michi Noeki. Zo’n twintig belangstellenden kwamen luisteren naar de vorderingen van Irene Edzes en Tom Bullens, winnaars van de tweede prijs bij WHO CARES in Groningen. Er was veel te vertellen: bijna een jaar na de eerste presentatie ligt er inmiddels een uitgewerkte schets met moodboards voor drie Michi Noeki’s in de Bomenbuurt.

Tom en Irene leggen eerst uit hoe het begon: hun voorstel voor WHO CARES is een antwoord op het probleem van vergrijzende wijken. Die wijken zijn meestal gebouwd op gezinnen en werkende mensen; niet op ouderen. Bovendien zijn de buurten door schaalvergroting verarmd: veel voorzieningen zijn uit de wijk verdwenen naar de randen van de stad. Tegelijk willen ouderen wel vaak in hun buurt blijven.

Om te voorkomen dat ouderen in die kale gezinswijken vereenzamen, moeten we de wijken aanpakken. Daarvoor is Michi Noeki bedacht: een netwerk van goed begaanbare routes door de buurt. Op die routes zijn Michi Noeki’s ingericht: halteplaatsen om een sanitaire stop te maken, te schuilen, uit te rusten of even contact te hebben. Dat is niet alleen prettig voor ouderen, maar ook voor mensen met een beperking of ouders van kleine kinderen.

Michi Noeki’s staan op strategische plekken op de route, ongeveer 300 meter van elkaar: dat is de afstand die iemand met een rollator kan lopen. Een Michi-Noeki kun je overal maken: in een winkel, een café of een oud elektriciteitsgebouwtje. Als de plek maar laagdrempelig is en ruime openingstijden heeft: bij voorkeur van 8.00 uur tot 20.00 uur. Er is altijd iemand in de Michi-Noeki: meestal een of twee goed geïnstrueerde vrijwilligers.

Om te bepalen waar Michi-Noeki’s in de Bomenbuurt moeten komen, hebben Irene en Tom door de wijk gelopen met een groep bewoners, waaronder iemand met een rollator en iemand met een scootmobiel. Er kwamen een paar duidelijke hoofdroutes naar voren, en drie plekken voor een halteplaats: het Goudenregenplein, het Thomsonplein en de Haagsche Beek. Voor elke plek doen ze voorstellen.

De bewoners begrijpen niet waarom voor deze plekken gekozen is. Er zijn geen voorzieningen, ze liggen aan de rand van de buurt en ze zijn slecht bereikbaar. Irene legt uit dat het juist gaat om routes die de woonbuurt en de voorzieningen verbinden. De haltes liggen midden op die route om de actieradius van ouderen vergroten. De routes zijn nu niet goed, maar moeten juist begaanbaar gemaakt worden, bijvoorbeeld door straten autoluw te maken of stoepen te verbreden.

De gastheer, vader en bewoner van het Goudenregenplein valt haar bij: er zijn veel problemen met het verkeer; herinrichting en autoluw maken van de straat zou de veilligheid verbeteren. Als daarover gepraat moet worden, wil hij wel weer gastheer zijn, en hij wil ook wel in de werkgroep. Voor drie andere natuurlijke rustpunten in de buurt doen de bewoners de suggestie gedaan om een overdekte en onbemande tussenstop te maken: een ‘boomhut’.

Hanna, een bewoonster die voor het eerst van Michi Noeki hoort, ziet geen ouderen in de zaal. Ze doet de suggestie om rechtstreeks met ouderen te gaan praten over hun ervaringen en om overdag bijeen te komen. Ineke Mulder, de voorzitter van de SBOB, wil graag een bijeenkomst in het Dreeshuis organiseren met ouderen, om ook hun reacties op Michi Noeki te horen.

Tom en Irene verzamelen de feedback en verwachten over een half jaar een nieuw ontwerp te kunnen presenteren voor de Bomenbuurt. Als er een gedragen voorstel is, kunnen de bewoners daarmee naar de gemeente, die budget vrij kan maken voor planvorming en die de voorstellen kan inpassen in de plannen voor de openbare ruimte. De gemeente is ook de partner die de Michi Noeki’s zou moeten financieren: als ouderen langer thuis wonen en minder eenzaam zijn, dan scheelt dat de gemeente zorgkosten.

Heb jij suggesties voor de implementatie van Michi Noeki, of zie je kansen om Michi Noeki toe te passen in een wijk of buurt? Laat het weten! Stuur een mailtje naar jasper@kantelingen.nl


Meer informatie over deze inzending:
Michi Noeki