voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning

blog

Ruimte maken en gezondheid bouwen

079voorkeurbeeld.png

Het Japanse begrip Ikigai is de stip aan de horizon: je raison d´être, je reden om uit bed te komen. Het vormt je mogelijke bijdrage aan de samenleving en het blijkt een belangrijke determinant van gezondheid. Ons idee is gebaseerd op preventie en positieve gezondheid. Vanuit de Zeitgeist staan participatie en circulariteit centraal.

De werkwijze is cross-sectoraal en gebaseerd op drie componenten. Het eerste is een sociaal interactief programma met welzijnswerk, zorg en vrijetijdsbesteding. Het samen met bewoners ontwikkelen, nodigt uit tot ont-moeten en mee-doen. De ruimtelijke drager biedt mogelijkheden voor een wooncarrière in de eigen wijk met behoud van sociale binding. Het sculpturale ontwerp juist voor sociale woningbouw laat mensen trots zijn op hun leefomgeving. De woningen zijn aan te passen aan de zorgbehoefte van bewoners. De plinten van de galerijflats stimuleren sociale interactie. De Academische werkplaats, de school voor samenleven, bouwt mee aan de community en ontwikkelt intersectoraal onderzoek met bouwkunde en publieke gezondheidszorg.


Meer informatie over deze inzending:
Ikigai