voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning

blog

Behoud sociale structuur

GROOTkleiner.png

De samenleving is gevarieerder geworden. Een logische gedachte is om bestaande rijtjeshuizen dusdanig aan te passen dat ze geschikt zijn voor andere woonvormen dan het standaardgezin. Gezien de aantallen, spreiding en eenduidigheid van deze gezinswoning is hier een impact op grote schaal te bereiken.

Flexibele woningen creëren voor variabele zorg

Onze ontwerpen zijn afgestemd op mensen met en zonder zorgvraag, jong en oud, die in de wijk (willen) wonen. Eenvoudige verbouwingen maken variaties mogelijk, bijvoorbeeld het samenvoegen van huizen voor woongroepen.
Rond de bewoners is het systeem HomeCare opgebouwd, een technologie die door signalering, communicatie en activatie zelfstandigheid stimuleert, en het gevoel van veiligheid vergroot. De bewoners van Almere Haven zijn gehecht aan hun dorpse stad. Onze nieuwbouw maakt verhuizen binnen de wijk mogelijk, met maatwerk van plek tot plek. Duurzaamheid begint bij een stabiele samenleving. Het behoud van de wijk ondersteunt dit.

WijkCare

In samenwerking met zorgverlener Triade zijn mensen met een beperking, uit hun isolement in zorggebouwen, naar de wijk verhuisd. De technologie van WijkCare biedt mensen met een beperking zelfstandigheid en veiligheid en daarmee de mogelijkheid langer thuis te wonen. Naast de gemeente Almere zijn de plannen uitgewisseld met andere gemeentes zoals Zwolle en Oosterhout.


Meer informatie over deze inzending:
Het rijtjeshuis past de zorg