voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning

blog

Designing a community of care

GrootExpeditieAlmereHavenkleiner.png

Wij hebben tal van ideeën hoe van Almere-Haven een aantrekkelijke, en zorgbestendige wijk te maken. Maar geen mens is hetzelfde en overal werkt het weer anders. Vraag is daarom welke ideeën Hávenaren hebben. Gebaseerd op de kracht van de wijk hebben wij een gebiedsgerichte aanpak ontwikkeld: wat bewoners zélf kunnen doen, samen met de gemeente en andere spelers.

Bewoners helpen met initiëren

We hebben een manier bedacht waarop ontwikkelingen die de zorgbestendigheid van de wijk vergroten, door Havenaren zélf kunnen worden geïnitieerd: een samenredzame wijk. Deze bestaat uit een proces-aanpak die Havenaren aan slimmen ideeën helpt om hun wijk zélf aantrekkelijk en toekomstbestendig te maken en uit een organisatievorm: buurtcoöperatie ‘De Smederij’. Deze organisatie helpt Havenaren om initiatieven met de gemeente en andere spelers in de wijk samen slim te ontwikkelen en te beheren. Ter inspiratie hebben we als eerste vingeroefening onze aanpak toegepast op het gebied rond woonzorgcentrum De Overloop in Almere-Haven Centrum.

Partijen bij het plan betrekken

Dit integrale plan voor het eerste stukje samenredzame wijk van Nederland is ontwikkeld om na 40 jaar een nieuwe stap te zetten in de stedelijke vernieuwing van Almere-Haven die nodig is om Haven weer aantrekkelijk en toekomstbestendig te maken. Behalve een inhoudelijk plan, biedt dit hoofdlijnenplan ook een bijzondere aanpak. We doen het anders dan anders. We gaan uit van de kracht en het ondernemerschap van de wijk. We doen het daarom samen met en voor bewoners. Oude maar ook nieuwe. We zetten mensen in hun kracht en ondersteunen initiatieven met professionele kennis en begeleiding. Onze uiteindelijke ambitie is om door heel het land samenredzame wijken te realiseren. We leggen nu met alle betrokken partijen intenties vast over de concrete onderdelen van onze aanpak.


Meer informatie over deze inzending:
Expeditie Almere Haven