voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning

blog

Zelfstandig wonen, maar niet alleen

052voorkeurbeeldkleiner.png

In onze visie stopt (langer thuis) wonen niet bij de voordeur. Om zelfredzaamheid te vergroten is het belangrijk te zorgen voor goede bereikbaarheid en toegankelijke voorzieningen in de wijk. Tegelijkertijd moet solidariteit en burenhulp, vanzelfsprekende zorg voor elkaar, gestimuleerd worden. ‘De wijk als [t]huis’ is daarom een pleidooi om verouderde naoorlogse woonwijken weer als verbindende leefomgeving in te richten.

Authentiek Limburgse hoeve als hof

De auto maakt plaats voor prettige wandelroutes en plekken voor ontmoeting.In Geleen-Zuid en Kluis hebben we een dergelijke leefomgeving uitgewerkt voor het gebied tussen het winkelcentrum De Zuidhof en het Beekdal. Een groene, klimaat-adaptieve route verbindt de wijk met het wijkcentrum en de zorgcentra, en loopt tot carréhoeve de Biesenhof in het Beekdal.

Geleen Zuid is gebouwd waar vroeger het gehucht Spaans Neerbeek lag. Daarom noemen we de route de KalleCalle, Kalle = praten (Limburgs) en Calle = straat (Spaans). De ‘praatstraat’ dus. Aan de KalleCalle brengt hoeve ‘d’n Spaanse Haof’, geïnspireerd op woonhofjes en carréhoeven, een authentieke Limburgse gebouwvorm terug. Wonen aan een hof biedt kleine, betaalbare woningen in een beschermde omgeving voor mensen met en zónder zorgvraag, jong en oud. Daar kunnen mensen zelfstandig samenwonen en iets voor elkaar betekenen. De nieuwe hoeve sluit aan op het bestaande woongebouw Aïda, waar bewoners behoefte hebben aan meer veiligheid en ontmoeting.

Op weg naar realisatie

Gedurende de prijsvraag en daarna zijn wijkbewoners, het wijkplatform, de zorgpartijen en de woningbouwverenigingen betrokken; het draagvlak is breed en positief. Wijkbewoners en wijkplatform starten in april 2019 een werkgroep om de krachten en wensen vanuit de wijk te bundelen. Gemeente en provincie hebben in maart 2019 budget ter beschikking gesteld om een onderzoek naar de haalbaarheid te doen en een projectteam op te starten. De complexiteit vergt veel tijd, zorgvuldige afstemming en een goede samenwerking. Met positieve energie werken we gestaag naar de realisatie van ‘de wijk als [t]huis’ in Geleen Zuid & Kluis!


Meer informatie over deze inzending:
De wijk als (t)huis!