voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning

blog

Langer zelfstandig en gezond

GROOTkleiner.jpg

‘De Hofjes van Carnisse’ staat voor een stapsgewijze aanpak. Met kleine stedenbouwkundige ingrepen transformeren wij Carnisse in een wijk waar iedereen langer zelfstandig en gezond kan blijven wonen.

Netwerk van hofgemeenschappen

Wij kijken niet alleen hoe we de wijk ruimtelijk kunnen verbeteren, maar ook hoe we bewoners, zorgverleners, zorginstanties en investeerders met elkaar kunnen verbinden. De Hofjes van Carnisse staat voor een verbonden wijk, waarin we een netwerk van kleine hofgemeenschappen realiseren. Ons plan biedt nieuwe woon-, werk- en verblijfstypologieën. Nieuwe technologieën kunnen een essentiële rol spelen. De digitale woonomgeving die wij opzetten, brengt bewoners, zorgverleners, investeerders en beleidsmakers samen en ondersteunt de ruimtelijke en programmatische herontwikkeling van de wijk. De Hofjes van Carnisse staat voor samen verder. Bewoners zijn aan zet en geven zelf aan waar hun wijk behouden of verbeterd moet worden. Wij leggen de basis voor een duurzame dialoog tussen bewoners en investeerders.

Digitale woonomgeving

Samen met onze partner Woonconnect hebben we een digitale woonomgeving ontwikkeld die de herontwikkeling van de wijk begeleidt. Carnisse Digitaal bestaat uit 4 platforms; Mijn Profiel, Mijn Woning, Mijn Budget en Mijn Buurt. Via dit online platform ontwikkelen de hofjes zich. Huiseigenaren, zorgverleners, woningcorporaties en ontwikkelaars kunnen hier samen hun ideeën testen en visualiseren. De kosten en baten worden vergeleken en het is mogelijk om collectief deel te nemen aan de ontwikkeling en programmering van de hofjes. Door deze aanpak is elk van de hofjes uniek, met als doelstelling dat meer mensen ervoor kiezen om een duurzame investering te maken in de wijk Carnisse.


Meer informatie over deze inzending:
De hofjes van Carnisse