voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning

blog

Samen wonen en zorg voor elkaar

Groot025x.jpg

Havenaren bouwen zelf aan hun woonomgeving. Met dit uitgangspunt combineert dit project twee bestaande initiatieven: Hedendaagse Hofjes en Burenbond. Het unieke aan dit plan is dat het niet van bovenaf wordt geregisseerd. Burenbond is een beproefde Engelse methode om vrijwilligersnetwerken te versterken en te verbinden aan het professionele zorgnetwerk.

Hedendaagse hofjes met buren band

Een studie naar Hedendaagse Hofjes laat zien dat het geheim van de 400 jaar oude hofjestypologie nog steeds actueel is. De oude principes: poort, pomp, regent en binnenmoeder zijn vertaald naar het project in Almere Haven. De poort werd een hedendaagse en veilige leefomgeving met een ongedwongen sociale controle. De pomp staat voor een gemeenschappelijke voorziening, bijvoorbeeld een wasserette met repair- café. De taak van binnenmoeder is door vrijwilligers-buren overgenomen. De regent is de woningbouwcorporatie, die op afstand staat.

Het wijkje heeft 6 woningen voor mensen uit de buurtcirkel (de vrijwilligers). Er wonen twee jonge stellen en 10 singles, waarvan 5 senioren, die niet in aanmerking komen voor een plek in een zorginstelling en graag zelfstandig blijven wonen. Deze op maat gemaakte woonomgeving sluit aan bij de participatiesamenleving, waarin iedereen die dat kan verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leven en omgeving, zonder hulp van de overheid.

Plan in ontwikkeling

Als vervolg op de prijsvraag deden we een haalbaarheid studie voor een nieuwe locatie: de voormalige zwembadlocatie voor. In het nieuwe ontwerp krijgt het traditionele hof een openbare ruimte voor divers gebruik. Het zorgconcept hebben we verder uitgediept en de eerste berekeningen gemaakt. Deze studie heeft geleid tot een nieuwe ruimtelijke, programmatische en financiële uitwerking van het winnend prijsvraagontwerp.


Meer informatie over deze inzending:
BloemkoolBurenBond