voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning

over ons

Who Cares community of practice

WHO CARES community of practice is een netwerk van ontwerpers, professionals in wonen en zorg, bewoners en overheidsvertegenwoordigers van het Rijk en gemeenten, die werken aan nieuwe vormen van wonen en zorg als katalysator van wijkvernieuwing. WHO CARES community of practice zoekt toepassingsmogelijkheden voor innovatieve vormen van wonen en zorg en onderzoekt knelpunten en oplossingen in de implementatie van nieuwe vormen van wonen en zorg.

In 2018 besloot de Rijksbouwmeester met steun van de ministeries van BZK en VWS een vervolg te geven aan de prijsvraag WHO CARES. De community of practice ondersteunt implementatie van de ontwerpen van WHO CARES en probeert anderen tot ontwikkeling van nieuwe vormen van wonen met zorg te inspireren.

Naar aanleiding van de prijsvraag schreven initiatiefnemers Floris Alkemade, Gijsbert van Herk en Pauline Meurs een briefadvies aan de ministers van VWS en BZK, Hugo de Jonge en Kasja Ollongren.

240476568
Prijsvraag WHO CARES in drie minuten

De prijsvraag Who Cares

In 2017 schreef de Rijksbouwmeester de prijsvraag WHO CARES uit, in samenwerking met stichting Humanitas en de Raad voor Volksgezondheid en samenleving, de gemeenten Almere, Groningen, Rotterdam en Sittard-Geleen met Provincie Limburg. De prijsvraag leverde 174 voorstellen voor nieuwe vormen van wonen en zorg op. Twintig ontwerpen werden verder uitgewerkt in de tweede ronde. Daaruit selecteerde de jury per gemeente een winnaar en een runner-up of twee winnaars. Rijksbouwmeester Floris Alkemade: "Een stad die goed is ingericht voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben levert een betere stad op voor iedereen"

Magazine

stimuleringsfonds

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie houdt zich al lange tijd bezig met het thema zorg. Het doel is het verbeteren van de kwaliteit van de zorg- en leefomgeving door de inzet van ontwerpers. Op deze pagina vindt u de opgedane kennis uit ondersteunde projecten Stimuleringsfonds creatieve industrie