nederlandwordtanders.nl

Wonen zonder zorgen

Locatieloos

Publieke ruimte en ontmoeting

projectbeschrijving

Niet het voorkomen/genezen van ziekten dient als basis voor het nieuwe denken over de gezonde omgeving, maar wel veerkracht, functioneren en eigen regie. Deze basisprincipes van positieve gezondheid (M. Huber) zijn een hedendaagse benadering voor iedereen, gezond en/of minder gezond.

Iedereen moet kunnen blijven bewegen in de openbare ruimte, daarmee wordt dagelijks functioneren verbeterd, identificatie met de eigen buurt en sociale contacten ontstaan eenvoudiger. Het versterken van de beloopbare stad (J. Speck) is essentieel in de naoorlogse wijken waar de auto domineert.

Het concentreren van parkeren en daarmee het vrijmaken van publieke ruimte voor fietser, voetganger en verblijfsruimte vormt de kern van het concept. Altijd worden lokale initiatieven meegenomen in het ontstaan van een nieuw, organisch groeiend netwerk. Waarbij bestaande functies en nieuwe initiatieven langzaam verknoopt raken in een steeds fijnmaziger en gevarieerder netwerk.

Deze verandering in de openbare ruimte heeft ook een verandering van de bebouwing tot gevolg, verschillende openbare ruimte maken het mogelijk om andere types toe te voegen aan het bestaande, eenzijdige aanbod.
Er ontstaat een wijk met meer variatie, goede toegankelijkheid voor fietsers en voetgangers, plekken waar verblijven belangrijker wordt en daarmee het functioneren, de eigen regie en veerkracht van de bewoners bevordert.

team

Huib Koman
architect, architectenbureau Huib Komanvisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Huib Koman

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen