nederlandwordtanders.nl

Samen sleutelen aan CAREnisse

Rotterdam

Procesinnovatie

projectbeschrijving

Carnisse transformeren door betrokken bewoners te prikkelen om hún inzichten in de wijk en hún ideeën over de wijk een fysieke en sociaal-maatschappelijke gestalte te geven. Dat is waar ons voorstel om draait. Aan de hand van een vijftal samen met bewoners geselecteerde thema’s, zoeken wij uit welke architectonische, landschappelijke en stedenbouwkundige ingrepen het tot stand brengen van een fijnmazig sociaal (zorg- en welzijns)netwerk optimaal ondersteunen. Een groot aantal kleine ingrepen leidt tot realisatie van een ambitieuze visie waarin levensplezier, verbinden en schoonheid centraal staan om de potentie van deze groene en betaalbare wijk in het hart van de stad te benutten. Betrokken bewoners kunnen de vijf initiële thema’s aanvullen of wijzigen, want de rol van het ontwerpteam is dienend aan de buurtinspiratie.
De voorgestelde thema’s zijn
(1) ontmoeting vitaal-minder vitaal
(2) langer leefplezier bij thuiswonen
(3) omvorming verpleeghuis in elegant palliatief rusthuis
(4) versterking groenstructuren
(5) vorming van een divers, decentraal buurthuis.

Bijbehorende interventies kunnen zijn: de bouw van slimme koopwoningen, omvorming van het Huis van de Wijk in vele ‘huiskamers van de wijk’ die diversiteit en nabijheid combineren, extra familiewoningen en kindervoorzieningen, enige sloop, markante nieuwbouw en geïntegreerde, sterk verbeterde groeninfrastructuur (toegang Zuiderpark, aanpak binnentuinen, herstel Carnissetuin etc.).

team

Daan Bakker
architectuur, DaF-architecten

Antoinette Reerink
onderzoeker & projectmanager zorg, Leyden Academy

Mirjam Galjé
verzorgende IG ouderenzorg & architect, Humanitas

Philip Kuypers
Stadsmaker, oa. Groene Connectie, Spoortuin, Essenburgparkvisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Daan Bakker

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen