nederlandwordtanders.nl

Re-Fit

Locatieloos

Nieuwe woonvormen

projectbeschrijving

Re-Fit beoogt revitalisatie van bestaande en nieuwe actoren en factoren in een wijk.
Wie helpt wie? Is er een zorgbehoefte? Of is er eigenlijk behoefte aan zorg voor elkaar? Is er onontkoombare eenzaamheid of willen mensen best spelenderwijs van elkaar leren en voor elkaar zorgen? Herdefinitie, hergebruik en revitalisering zijn onze sleutelwoorden.

Een gezonde wijk geeft een gezonde stad. Leren van oude plannen als die van Mulock Houwer en gebruik maken van moderne smart city oplossingen kan erin resulteren dat mensen elkaar opnieuw ontmoeten en dat gaandeweg de ene hand de andere wast.
De samenleving 3.0 zorgt voor een nieuwe economische realiteit met meer mogelijkheden én meer onzekerheid. De zwakke schakels in ons geïndividualiseerd poldermodel hebben behoefte aan incorporatie waardoor ook zij participerende spelers worden die zorg dragen voor elkaar en elkaars behoeftes kunnen bevredigen.
Wij geloven dat iedereen baat heeft bij de integratie van zogenaamde zwakkeren in onze maatschappij, met name ouderen, jongeren, gehandicapten en statushouders.
Ons Re-Fit -concept beoogt een integrale aanpak rondom huisvesting, zorg en sociale structuren in de wijk. Het revitaliseren van de bestaande sociale infrastructuur en deze aanvullen met nieuwe initiatieven en verbindingen moeten resulteren in een gezondere buurt met gelukkiger bewoners.

team

Ben Bos
architectuur, advies, zorg, Upvalue

Egbert Boertien
architect, Archdix

Rolf Bekker
architect, RB architecten

Ben Bos
ondernemer, Upvalue

We zijn met meerdere partijen in gesprek, waaronder Buurtzorg en Incluzio die nog niet hebben meegeschrevenvisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Ben Bos

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen