nederlandwordtanders.nl

Positive Health Homes - ondernemen uit voorzorg

Locatieloos

Nieuwe woonvormen

projectbeschrijving

Veel maatschappelijk vastgoed in buitenwijken ligt te wachten op een goede businesscase. Gemeenten en zorgorganisaties zoeken naar partijen die wijkgebouwen en scholen een nieuw leven kunnen geven en daarbij een deel van hun maatschappelijke functie voortzetten. Positive Health Homes bieden een combinatie van wonen en ondernemen met een positieve impact op de gezondheid van de wijk.

De waarde van gezondheid is pas voelbaar als je ziek bent. Ideeën zoals populatiegerichte bekostiging van de zorg proberen hiervoor een alternatief te formuleren, maar vragen om grootschalige aanpak en geavanceerde rekenmodellen. Positive Health Homes vertaalt de achterliggende ambities naar tastbare initiatieven op lokale schaal.
Maatschappelijk vastgoed wordt ingezet voor ondernemers die aantoonbaar bijdragen aan het verlagen van de zorgkosten in een gebied. Het concept lokt innovatieve nieuwe ondernemingen uit die elders niet zouden slagen.
In het pand komen bovendien toegankelijke appartementen. Voor de bewoners biedt de bedrijfsruimte een meerwaarde als voorziening en laagdrempelig ontmoetingspunt.
Positive Health Homes bieden de kans te ondernemen uit voorzorg. Waar overheden hun vastgoed en verantwoordelijkheden overdragen, zien wij mogelijkheden verheven ideeën uit de systeemwereld te vertalen naar concrete betekenisvolle plekken in de wijken waar dit het hardst nodig is.

team

Ryan van Kanten
architectenbureau, Mecanoo architecten bv

Paul Ketelaars
architect, Mecanoo architecten bv

Ruben van der Plas
architect, Mecanoo architecten bv

Pieter Graaff
ontwerpend onderzoeker, Open Kaart

Pietro Galgani
Impact measurement and valuation , True Price

Roeliene Kruizinga
internist ouderengeneeskunde i.o., VU Medisch Centrumvisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Ryan van Kanten

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen