nederlandwordtanders.nl

Naar levensloopbestendige buurten

Locatieloos

Procesinnovatie

projectbeschrijving

De zelfredzaamheid van ouderen is in hoge mate afhankelijk van hun leefomgeving. Ouderen moeten langer zelfstandig thuis blijven wonen, maar zij wonen vaak op plekken die niet goed of minder geschikt zijn om oud te worden. Daarmee leidt het langer thuis wonen vooral tot inefficiënt ruimtegebruik, isolatie en eenzaamheid, en zelfs tot verkleining van de zelfredzaamheid en een stijging van de zorg- en hulpvraag.

Om ouderen in staat te stellen thuis oud te worden is het van belang om hen goede alternatieven te bieden in eigen buurt, zodat ze eerder in het proces van ouder worden doorstromen naar een plek die hen beter ondersteund. Dat vraagt om levensloopbestendige buurten, die in staat zijn zich aan te passen aan veranderende wensen van haar bewoners.

Een levensloopbestendige buurt is gedefinieerd als een buurt die levendig en leefbaar is en die al haar inwoners ondersteunt en activeert in het deelnemen aan het dagelijkse stedelijke leven: die streeft naar goede bereikbaarheid van voorzieningen, diensten en zorg: die woonmogelijkheden heeft voor inwoners van alle leeftijdsgroepen: en die ontmoetingen stimuleert.

team

Wendy van Kessel
stedenbouwkunde, zelfstandigevisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Wendy van Kessel

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen