nederlandwordtanders.nl

Met elkaar oplossingsgericht denken en integreren van wonen en werk!

Almere

Procesinnovatie

projectbeschrijving

Het aantal ouderen neem toe en zal leiden tot toenemende verstopping van de woningmarkt. Dit hoeft geen bedreiging te vormen. Sterker nog, door integratie van wonen en werk (voor jong en oud) worden twee kwetsbare groepen, voorzien van een betaalbare woning. Door de krachten van (LVB)jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt en ouderen met een (lichte)zorgvraag te bundelen wordt op basis van wederkerigheid en Community-vorming in de wijk voorzien in betaalde arbeid en woongelegenheid.

De leefgemeenschap is zelfvoorzienend en hierin wordt niets verbruikt, maar op de juiste wijze gebruikt. Door voorzieningen die (buurt)bewoners vanwege hun levenswijze en levensfase nodig hebben op een duurzame manier te integreren wordt de kwaliteit van leven duurzaam beter gemaakt.

Met een grondstoffenpaspoort en gerecycled materiaal wordt de locatie ontworpen en opgebouwd, opdat demontage en hergebruik gemakkelijk te realiseren zijn. Sociale cohesie wordt gestimuleerd, doordat jongeren en ouderen als tegenprestatie o.a. zelf bouwen en de locatie onderhouden.

Sociale, ecologische en economische leefbaarheid en wederkerigheid zijn drijvende principes van de gemeenschap. Het combineert de voordelen van betaalbare woningen met betaald werk. Het is een hefboom voor armoedepreventie, initieert buurtparticipatie en fungeert als schakel in de nieuwe, lokale circulaire economie.

team

Danny Hempel
Zorg, Doenersdreef Zorg

Charelle Hempel
Projectleider, Doenersdreef Zorg

Gert-Jan de Jong
Architect - constructief ontwerper, Arc2 Architecten

Jesse van Dijk
Projectlid, Doenersdreef Zorg

(volgt nog)
Projectlid, Doenersdreef Zorgvisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Danny Hempel

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen