nederlandwordtanders.nl

LiefdeRijk, OntwerpLab voor Zorgzame Wijken

Locatieloos

Netwerken en app’s

projectbeschrijving

Meer dan ooit is het nodig om te leren van de praktijk. Technologie en wetenschap brengen ons hulpmiddelen, verlengen ons leven en geven ons meer vrije tijd. Tegelijkertijd leiden opschaling en efficiency van ons zorglandschap tot afstand en afstandelijkheid. Ruimte voor eigen initiatief en tijd voor betrokkenheid ontbreken in de reguliere systemen. Er zijn nieuwe systemen nodig die vanzelfsprekend onderdeel uitmaken van de dagelijkse leefomgeving, gebaseerd op nabijheid en betrokkenheid, op de aard en de kracht van relaties, op eigenwaarde en zelfsturing, op locatie specifieke oplossingen. Gebruik makend van wat er al is, ontwerpen we aan verbindingen en relaties met betrokkenen. Als interdisciplinair team met ontwerpkracht en knowhow van lokale zorgnetwerken, van gebiedsontwikkeling & procesmanagement geven we vorm aan een hub (programma + plek) in onze directe omgeving. We zetten onze kennis op het gebied van co-design in en delen knowhow van de vier sleutelgebieden van Who Cares en onze hub. Het resultaat is een platform waar kennis, ruimte, tijd en talent gedeeld worden, waar we al doende leren. Een liefderijk lab dat zelfredzaamheid van informele netwerken verbindt met formele (zorg)infrastructuren en dat door zijn kennis, stevige onderlinge verbindingen en collectieve wijsheid een volwaardig gesprekspartner voor hen wordt.

team

Dana Ponec
Architectuur Stedebouw Ruimtelijk ontwerp, Ponec de Winter

diana krabbendam
ontwerper sociale innovatie, the beach

wilko wolters
projectontwikkelaar, wolters vastgoed

katja de winter
architect stedebouwkundige, ponec de winter

nazha lemhadi
zorgaanbieder, lucaszorg

wilmar hassoldt
bestuurder, diaconie van de Luthers Evangelische gemeenschap

wassilis psathas
maatschappelijk werk, huis van de wijkvisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Dana Ponec

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen