nederlandwordtanders.nl

Koppelknopen

Almere

Publieke ruimte en ontmoeting

projectbeschrijving

Koppelknopen zet in op het realiseren van een netwerk van kleinschalige buurtvoorzieningen in het vergrijzende Almere Haven. Voorzieningen op loopafstand geven ouderen een laagdrempelige aanleiding om in beweging en in contact te blijven. Daarmee zijn ouderen beter in staat langer zelfstandig in hun woning te blijven wonen.

De voorzieningen in de koppelknopen zijn gericht op ontmoeting en verbinding. De Koppelknopen worden gepositioneerd in het tussengebied dat tussen de introverte woningclusters ligt en doorsneden wordt door barrières zoals busbaan, water of autoweg. De Koppelknopen hebben ook een ruimtelijk verbindende functie: de bestaande woningclusters worden met elkaar verbonden waardoor het draagvlak voor de nieuwe knopen wordt versterkt. Op deze buurtpleinen is de voetganger dominant, de auto wordt bezoeker en past zich aan. Het programma voor de Koppelknopen verschilt van klein (ontmoetingsruimte) naar groot (ontmoetingsruimte, samen koken en eten, DIY-supermarkt, zorgsteunpunt en wonen voor ouderen).

Samenwerking tussen overheid, professionele organisaties, bedrijfsleven en bewoners is noodzakelijk om dit te kunnen realiseren en om het bestaansrecht op lange termijn te garanderen. Een faciliterende rol van de overheid, een activerende rol van organisaties en bedrijfsleven worden gekoppeld aan een initiërende en zelforganiserende rol voor de burgers.

team

jannie vinke
architectuur, ana architecten

Bas Hoevenaars
architectonisch ontwerper, ANA architecten


Lennart Jacobs
stagiaire, ANA architecten

Sara Vazquez
architectonisch ontwerper, ANA architecten

Jochem Koster
Architect, Specht architecten

Mathijs Dijkstra
landschapsarchitect, MD landschapsarchitecten

Wera van Hoof
beleidsmedewerker in de zorg , VVT zorg (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg)

Jan Willem Vrieling
initiator en organisator van sociale foodhubs, Stichting BINtvisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met jannie vinke

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen