nederlandwordtanders.nl

Het verband van Carnisse

Rotterdam

Netwerken en app’s Procesinnovatie

projectbeschrijving

Samenleven in een wijk wordt steeds ingewikkelder, onze samenleving is individueler geworden. Nu blijven er ook nog meer mensen in de wijken wonen die dat niet geheel zelfstandig kunnen. Zorgbehoevenden zie zorg nodig hebben, van professionals of van vrienden, familie of buren. We zijn hard bezig de professionele zorg hier op aanpassen en bij de samenleving leggen we de verwachting neer dat we er ook voor elkaar moeten zijn. Het lastige is alleen dat die verandering tijd lijkt te kosten en dat de behoefte er NU is. Dit vraagt om rigoureus anders denken en vooral DOEN.

Het verband van Carnisse
….is een dienstbaar team dat het zichzelf binnen 3 jaar overbodig maakt.
….richt zich op samenleven in Carnisse in de breedste zin van het woord.
….haalt bij individuele wijkbewoners antwoorden op op de vraag wat zij belangrijk vinden.
….geeft die bewoners handvatten om dit positief en dus constructief te verwoorden en om te zetten in wijkleefomgevingsopdrachten .
….legt nieuwe verbindingen tussen bewoners en professionals* o.b.v. de opdracht.
….spreekt bewoner en professional aan op hun verantwoordelijkheid om bij te dragen.
….gaat voor adhoc oplossingen, in het hier en nu.

* zorg- & welzijnsprofessionals, ambtenaren, ontwerpers van de openbare ruimte, onderwijs, de wijkagent, etc.

team

Tony nelis
architectuur, tomaline

Annemiek Bongers
architect, atelier ondertussen

Rik Moonen
Sociaal ondernemer / stadstrainer, Rik Moonen - stadstrainer

Tony Nelis
architect, tomaline architectuurvisiedocumenten:

visiedocument I

contactformulier

Contact opnemen met Tony nelis

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen