nederlandwordtanders.nl
Nominatie
Almere

Het rijtjeshuis past de zorg

Almere

Winnaars eerste ronde Nieuwe woonvormen

projectbeschrijving

Persoonlijke zorg en betrokkenheid bij de samenleving zijn startpunt voor het zoeken naar oplossingen die faseerbaar en kleinschalig zijn.

Het rijtjeshuis, het meest succesvolle en tegelijkertijd sterkst verguisde huisvestingsproduct van Nederland is aan transformatie toe. De enorme aantallen van dit product en de spreiding over het land, dagen uit om het op grote schaal met kleinschalige methodieken aan te passen aan de huidige en komende vraag vanuit de samenleving. Deze kans moet benut worden om de veelal zwakke stedenbouw te verbeteren door het inbrengen van programma’s die heldere publieke en gezamenlijke ruimten vragen, binnen en buiten.

De enorme aantallen kunnen eenvoudig aangepast worden aan de behoeften van de huidige samenleving in sociaal en technisch opzicht. Lokaal in kleine aantallen met lokale bouwers of landelijk verspreid in grote aantallen met modulaire systemen, steeds waar lokaal nodig.

Hoogwaardige technologie is slim en eenvoudig. De kosten kunnen zo onder controle worden gehouden. Het toevoegen van serres en het horizontaal of verticaal doorbreken en verbinden creëert nieuwe mogelijkheden.
Organisatie hoort daarbij. Toegankelijkheid regelen via toewijzingsbeleid maakt liften overbodig.
Het activeren van lokale netwerken en het inbrengen en bundelen van activiteiten in een HUB (Heel Uw Buurt) brengt zorg, service en dagelijkse ontmoetingen vanzelfsprekend in de buurt.

team

Bert Tjhie
Architectenbureau, TEKTON architekten

Janet Vutcheva
TEKTON architekten

Julia Dinu
TEKTON architekten

Amber Tjhie
TEKTON architekten

Pietro Monero
TEKTON architekten

Hester Hulsbos
Triade

Annemarie de Lange
Triade

Simon Dragt
Triade

Gerard Alferink
Triade

Irene Coopman
zorgsector

Marco Meerdink
zorgsector

Jos Darmanata
Data Science Amsterdamvisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Bert Tjhie

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen