nederlandwordtanders.nl

Hart voor de Oosterparkwijk

Groningen

Publieke ruimte en ontmoeting

projectbeschrijving

Door het herontwikkelen van de wijk, het verdwijnen van het stadion en de geplande sloop van het Treslinghuis, vervaagt de sociale cohesie en betrokkenheid van de wijkbewoners. Dit terwijl de rol van de overheid inzake de zorg steeds meer wordt overgedragen aan burgers zelf, waardoor hun sociale omgeving steeds belangrijker wordt. Onze visie staat voor een Oosterparkwijk waar haar bewoners op een gezonde wijze gelukkig oud kunnen worden!
Deze visie kan worden opgesplitst in twee uitgangspunten:
- Gezondheid van wijkbewoners door uit te nodigen naar buiten te gaan;
- Versterken van sociale cohesie.

Hiervoor zijn een zestal locaties aangewezen, verspreid over de hele wijk waar diverse kansen liggen. Deze locaties zijn met elkaar verbonden via een groene route om beweging te stimuleren en mensen naar buiten te krijgen. Voor de ontwikkeling van deze kanslocaties is intensieve samenwerking met de bewoners zeer waardevol. Zij weten waar hun hart ligt en waar behoefte aan is. De burgerparticipatie stimuleert de sociale cohesie in de wijk en daarvoor worden voorzieningen gecreëerd, inspraak gestimuleerd en mogelijkheden gefaciliteerd in een omgeving die uitnodigt om samen te komen.

team

Marije Jansen
Vastgoed en Recht, Antea Group

Tom Pals
Jurist, Antea Group

Jeroen Bosveld
Technisch planoloog, Antea Group

Sharon Bonouvrie
Stadsgeograaf, Antea Group

Sjoerd Bakker
Technisch planoloog, Antea Group

Egbert Jan Grootenhuis
Vastgoedkundige, Antea Group

Marije Jansen
Sociaal planoloog, Antea Groupvisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Marije Jansen

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen