nederlandwordtanders.nl

Gezondheid is meer dan zorg alleen!

Groningen

Integrale visie

projectbeschrijving

Er spelen verschillende uitdagingen qua zorg- en welzijnsvragen in de Oosterparkwijk. Enerzijds is er de toenemende en intensieve zorgvraag van ouderen, anderzijds is er de verborgen zelfredzaamheidvraag vanuit de sandwichgeneratie - de groep bewoners tussen 18 en 60 jaar.
Indien men deze vragen in het licht van het model ‘Mijn Positieve Gezondheid’ (Machteld Huber, 2011) plaatst, kan men stellen dat zorg niet alleen een lichamelijke problematiek kent. Gezondheid is een samenspel van: Meedoen, Dagelijks Functioneren, Lichaamsfuncties, Mentaal welbevinden, Zingeving en Kwaliteit van leven.

In dit licht willen we graag de ruimtelijke innovatie breder trekken door deze gezondheidsprincipes te vertalen in een ‘Positieve Ruimtelijkheidmodel’. Een gezonde en leefbare wijk behelst een set aan maatregelen binnen de scope van dit model. Deze zorgen voor een solide ruimtelijke vertaling van de behoeftes op het gebied van gezondheid, maar ook voor ondersteuning van warme sociale netwerken en het ontstaan van hechte buurten.

‘Gezondheid is meer dan zorg alleen!’ koppelt dit vervolgens aan kansen en behoeften in de verschillende buurtmilieus en in de wijk als geheel, zoals de vrijkomende industrieterreinen, groenstructuren met potentie of schoolgebouwen die aan een nieuwe functie toe zijn.

team

Marc Holvoet
Stedenbouw/architectuur, Nieuwbruut

Ed Ravensbergen
Architectuur, Nieuwbruut

Mark Sander van Beijnum
Stedenbouw, Nieuwbruut

Agnese Fiocchi
Architectuur, Nieuwbruut

Juul Doggen
Stedenbouw, Student NHTV/ Stagiair Nieuwbruut

Ricky de Veth
Zorgadviseur, Robuust

Marc Holvoet
Landschap, Nieuwbruutvisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Marc Holvoet

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen