nederlandwordtanders.nl
Nominatie
Sittard-Geleen

Geleen, lokaal voor iedereen!

Sittard-Geleen

Winnaars eerste ronde Integrale visie

projectbeschrijving

Geleen-Zuid is een typische wederopbouwwijk: veel ruimte, veel openbaar groen en ingericht voor auto's. Onveiligheid, verwaarlozing en verloedering van de wijk vormen het grootste probleem. Leegstand vergroot het gevoel van onbehagen.

Ons plan richt zich op welzijnsbevordering door de kracht van de jaren 50-wijk slim te benutten. In de bestaande wijk en de bestaande gebouwen realiseren we een nieuwe sociale structuur. We delen de wijk op in rollatorcirkels van 300 meter. In leegstaand vastgoed komen lokalen. Hier kan iedereen terecht voor de eerste levensbehoeften: eten, drinken, gezelligheid en zorg. Een vrijwilligersnetwerk gaat de lokalen invulling geven met onder andere ruil-, deel- en sociale initiatieven. In elk lokaal is iets anders te vinden. Ons plan vult de leegstand, leidt tot schaalverkleining en intimiteit, en zorgt voor een nieuw buurtgevoel: kleinschaliger, gezelliger, veiliger en goed onderhouden.

De bewoners gaan zelf actief aan de slag, gesteund door een krachtig vrijwilligersnetwerk. Hierdoor stijgt het welbevinden, wat leidt tot minder zorgvraag en dus minder zorgkosten. Welbevinden is wonen in een prettig huis in een fijne, veilige buurt met sociale contacten, waar je je gewaardeerd en welkom voelt.

Openbaar groen wordt van de buurt. Bestaande hoogbouw wordt getransformeerd in plaats van gesloopt: horizontale herverkaveling en domotica verhogen woongenot en welbevinden.

team

Paul Verhorst
architectenbureau, ARCHES architecten BNA

Hans Verhorst
sociale geografie, Dimensus

Cor Verhaar
zorg en huisvesting, Cor Verhaar Advies

Freya Pijnenborg
vrijwilligersnetwerk Volontario

Pien Voortman
architectuur, ARCHES architecten BNA

Sidney van Well
architectuur, ARCHES architecten BNAvisiedocumenten:


contactformulier

“ Voor meer informatie over het plan "Geleen, Lokaal voor Iedereen" kunt u contact opnemen met: ”

Contact opnemen met Paul Verhorst

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen