nederlandwordtanders.nl

Frictieloos, door Almere Haven

Almere

Publieke ruimte en ontmoeting Stedenbouwkundige ingrepen

projectbeschrijving

Een grote groep mensen ondervinden frictie in de breedste zin van het woord. Frictieloosheid, op elk schaalniveau is volgens ons de oplossing, waarmee de zorgbehoefte afneemt. Wij programmeren de (ongebruikte) groenstructuur met autonoom verkeer, om zo laagdrempelige verbindingen te leggen met alle delen van de wijk (frictieloos). Dit draagt bij aan het langer zelfstandig kunnen wonen. Deze structuur is flexibel, legt de basis voor nieuwe zorg, nieuwe energienetwerken, nieuwe mobiliteit, sociale integratie een duurzame ontwikkeling. Bestaande waarden worden gecombineerd met nieuwe structuren. Op deze wijze wordt “verplaatsen” gestimuleerd, naar elkaar en naar de nodige voorzieningen. Dit netwerk wordt gekoppeld aan de diverse buurten binnen de wijk. Vanuit huis kan men simpel naar het opstappunt van waar het transport opgeroepen wordt. Deze persoon kan “frictieloos” naar de voorzieningen, naar het groen of naar de haven. In de buurt ontstaat ruimte voor een frictieloze inrichting. Zorg wordt op elk schaalniveau georganiseerd en altijd bereikbaar. Op wijkniveau de zwaardere zorg, op buurtniveau de lichte zorg, bijvoorbeeld collectief, dit verschilt per buurt. Binnen de buurt worden dwaalpaden bedacht welke de diverse woonblokken met elkaar verbinden. Per woonblok kan er een woongemeenschap ontstaan. Vanuit deze woonblokken wordt er weer aangehaakt op de routes. 

team

Joram Van otterloo
Stedenbouwkunde, Imoss bureau voor stedebouw

Anke Janssen
Architectuur, MIES architecten

Dimitri Melchiors
vastgoed-zorg-exploitatie, MELIOR

Anja Alenderbroek
Bewonersparticipatie en vrijwillige inzet, Anja Slenderbroek werkt

Joram van Otterloo
Stedenbouw, IMOSS bureau voor stedebouwvisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Joram Van otterloo

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen