nederlandwordtanders.nl

Focus op Jonge Ouderen!

Locatieloos

Procesinnovatie

projectbeschrijving

In de betrokken wijken en buurten wordt de burger in de derde levensfase, de actieve en vitale oudere, op een structurele en professionele wijze aangezet om:
- deze levensfase zelfbewuster in te richten,
- zich in de locale setting meer te verbinden
- zich beter voor te bereiden op de vierde levensfase.

Dit gebeurt door een groep JongeOuderenCoaches (5-10). Zij gaan burgers coachen, groepen benaderen en de omgeving beïnvloeden en maken tevens een plan voor de toekomst.

Negen belangrijke aandachtsgebieden: wonen, veiligheid, gezondheid, mobiliteit, uitdaging, participatie, financiën, sociaal netwerk en ontspanning staan in deze coaching centraal. De coaching kan deels betaald werk zijn, deels vrijwillig, maar de structuur en professionaliteit staat garant voor continuïteit. Het vakmanschap en de opleiding voor de coaches is voorhanden.

Het resultaat zal zijn dat er veel initiatieven in de wijk ontstaan rondom de genoemde aandachtsgebieden, dat burgers beter voorbereid zijn voor de vierde levensfase en zo veel problemen kunnen worden voorkomen.
De stakeholders uit de wijk/buurt, zoals overheid, woningbouw, zorg, ouderen, banken, verzekeraars, GGD, etc. zijn, in een stakeholdersopzet, opdrachtgever voor het project. Zij leveren middelen, netwerk, coaches en ideeën en staan garant voor de borging.

team

bert van de Wijdeven
zorg, dienstverlening, LekkerThuisBlijvenWonenvisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met bert van de Wijdeven

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen