nederlandwordtanders.nl
winnaar
Almere

Expeditie Almere Haven | de kunst van het samenleven

Almere

Winnaars eerste ronde Procesinnovatie

projectbeschrijving

Denkend aan de binnenring van Almere Haven zien we oneindig veel mogelijkheden om de ‘samenredzaamheid’ van de wijk te versterken en waar nodig te (re)animeren, zodat betaalde zorg- en welzijnsarrangementen maatschappelijk betaalbaar blijven voor wie het nodig hebben.

Maar wie zijn wij om dat te bedenken. Geen mens is hetzelfde en ook elke stad en wijk werkt net even anders. Vraag is daarom welke aantrekkelijke mogelijkheden de burgers van Almere Haven zélf zien om hun samenredzaamheid te vergroten en hoe zij daaraan zélf willen en kunnen bijdragen.

We gaan daarom op expeditie met de bewoners van Almere Haven, om te inspireren en om op te halen wat hier werkt. We organiseren zes wijkateliers die tezamen de start vormen voor de geleidelijke transformatie van de wijk tot de eerste samenredzame wijk van Nederland.

Zo’n expeditie is leuk en aardig, maar heeft alleen zin als cruciale succesfactoren voldoende zijn gewaarborgd. Daarom hebben wij vier pijlers voor een geslaagde keteninnovatie in Almere Haven in deze fase al geregeld. We realiseren deze aanpak met steun van lokale smaakmakers die als dragende partijen deze aanpak ondersteunen en samen bereid zijn hierin te investeren. We zetten “de Overloop” in als quick win: investeren in slimme domotica: ontzuilen onze activiteiten en werken vraaggestuurd.

team

Berci Florian
RO management & advies, DeVRBLDNG BV

Jan Poolen
Architectuur en stedenbouw, ZEEP architects and urban designers

Jolanda Cavalini
Gezondheidszorg, Zorggroep Almere

Onno Bremmers
Zorghuisvesting, Woonzorg Nederland

Sytse Dugour
Innovatieve zorgtechnologie, Cinnovate

Jet Brinker
Welzijn, Dvisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Berci Florian

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen