nederlandwordtanders.nl

Een Vitale Wijk voor allen

Sittard-Geleen

Integrale visie

projectbeschrijving

Ons acupunctuurplan voorziet in het creëren van diversiteit van wonen, werken, culturele voorzieningen en zorg. Daarvoor worden projecten opgezet op verschillende schaalniveaus gericht op integratie en sociale cohesie. Motor voor een dergelijk proces is het genereren van lokale werkgelegenheid voor alle bevolkingsgroepen. De productie van goederen wordt middels 3D-printingtechnologie op kleine schaal mogelijk gemaakt in alle sectoren, terwijl management services hiervoor zowel ter plaatste als op afstand middels digitale netwerken en sociale media kunnen worden gerealiseerd.

De woningbehoefte tendeert naar kleinere woonvormen voor een- à tweepersoonshuishoudens in combinatie met grotere gezinnen. Dit is realiseerbaar als sociaal isolement wordt vermeden door een directe verbinding te maken tussen wonen en werken en de introductie van gedeelde woonvoorzieningen als gevolg waarvan de betekenis van het wonen kwalitatief toeneemt als een onderdeel van het lokale maatschappelijk verkeer. Veranderbaarheid, flexibiliteit en samenhang zijn hierbij belangrijke doelstellingen. De inrichting van de openbare ruimte wordt zowel onderdeel van de lokale werkgelegenheidsvoorzieningen als een verblijfsruimte. Het accent van een generiek verkeersriool wordt hiermee verlegd qua mobiliteit naar een specifiek netwerk ten behoeve van lokale contacten. De realisatie hiervan is een proces dat de veranderingen in de wijk volgt.

team

Liong Lie
Architectuur, 123DV Architecten

Evert van der Zee
Project development, MCB BV

Xiaocun Ruan
stedenbouw, East & West Urban Consultancyvisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Liong Lie

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen