nederlandwordtanders.nl

Een groene sociale verbindingszone.

Rotterdam

Publieke ruimte en ontmoeting

projectbeschrijving

Hoofddoel is de kwaliteit van leven in Carnisse te vergroten en de doorstroom te verminderen. Het plan geeft meer mogelijkheden tot contact tussen bewoners en zorgt voor meer betrokkenheid met de woonomgeving.

Het stratenplan is gebaseerd op mensen, niet op auto’s. De lange straten worden doorkruist door een groene route. Hart van deze groene route zijn de binnentuinen waarbij individuele tuinen plaats maken voor een gezamenlijke, semi-openbare tuin. De betrokkenheid van bewoners met de wijk wordt namelijk bepaald door hun fysieke bereik. De actieradius van ouderen en jonge kinderen is klein, zij hebben dus een groot belang bij de leefbaarheid van hun directe woonomgeving. Ouders van kleine kinderen zijn bovendien sterk gemotiveerd zich hiervoor in te zetten.

Door bestaande woningen slimmer te verdelen binnen het woonblok worden ruime en aantrekkelijke gezinswoningen én compacte, gebruiksvriendelijke seniorenwoningen gecreëerd.

De zelforganisatie in de wijk wordt gefaciliteerd door de creatie van buurthuiskamers die zich bevinden in de nieuwe poorten van de woonblokken. De buurthuiskamers maken het mogelijk om samen kinderopvang te organiseren of bewegingsprogramma’s te geven aan ouderen. Ook kunnen de ruimtes commercieel verhuurd worden als uitvalsbasis voor thuiszorgteams of wijkagent.

team

Laura Mudde
kunst en cultuur, zelfstandig

Ada Mudde
ouderenadviseur en verpleegkundige, o.a. Wijzelf Achterhoek

Peter Mudde
architectuur, zelfstandige

Laura Mudde
kunst en cultuur, zelfstandigevisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Laura Mudde

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen