nederlandwordtanders.nl

Duurzaam oud worden

Sittard-Geleen

Publieke ruimte en ontmoeting

projectbeschrijving

Het voorstel is de ontwikkelingen rondom de wijk integraal te benaderen. Om de openbare ruimte in de wijken zo in te richten dat er op verschillende schalen losse unieke ruimtes ontstaan die gezamenlijk een geheel vormen. Hierdoor krijgt de totale wijk een positieve identiteit, wat de sociale cohesie versterkt. Er komen overal in de wijk ontmoetingsplaatsen waar jong en oud kunnen samen komen en die het algehele imago van de wijk verbeteren. Wij introduceren hierbij het ‘puppie-effect’: ouderen ondernemen meer activiteiten wanneer zij jongeren om zich heen hebben. Jongeren kunnen zich meer geborgen en onderdak voelen. Daarnaast de effecten van ‘duurzaam ouder worden’. Mensen die op jongere leeftijd meer ondernemen in de wijk hebben minder kans om op oudere leeftijd eenzaam te worden. Uiteraard wordt de hele wijk: openbare ruimte, voorzieningen en woningen, toegankelijk en bereikbaar voor iedereen. Een voorwaarde voor het aantrekken van jongeren/jonge gezinnen is het creëren van (duurzame) werkgelegenheid.

team

Juul Heuvelmans
Kennis industrie, Stichting BINT

Juul Heuvelmans
Architectuur, Stichting BINT

Ingrid Marieke Irene Voordendag
Huishoud- en consumentenwetenschapper, Doet mee onder persoonlijke titel

Nicolas (Koos) Pelsser
Toegankelijkheid, Doet mee onder persoonlijke titelvisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Juul Heuvelmans

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen