nederlandwordtanders.nl
winnaar
Sittard-Geleen

De wijk als (t)huis!

Sittard-Geleen

Winnaars eerste ronde Nieuwe woonvormen

projectbeschrijving

Voor de wijken Geleen-Zuid en Kluis is behoefte aan circa 45 zorggeschikte woningen. We stellen een nieuw Woon-Carré voor, geïnspireerd op het klassiek hofje voor ‘ouden van dagen’ en de authentieke Limburgse Carré-hoeve. Individuele, zorggeschikte woningen rondom een collectieve hof, met moestuin en terrasjes. Zelfstandig wonen, maar ook zo veel mogelijk delen om ontmoetingen te stimuleren. Het wonen aan een hof bevordert de betrokkenheid en aandacht voor elkaar.

Alleen de directe woonomgeving aanpakken is niet genoeg. Een rolstoel-, rollator- en dementievriendelijk langzaam verkeerscircuit is noodzakelijk om huizen met elkaar, en met alle (zorg)voorzieningen te verbinden. Dit veilige circuit nodigt mensen uit om zelf of samen boodschappen te doen, zelfstandig een bezoek aan de dokter te brengen, of ergens een kopje koffie te gaan drinken. Beweging, contact en zelfredzaamheid dragen bij aan gezondheid. De auto is te gast in de wijk. Alternatieve manieren van vervoer, zoals de 'Wens-bus' vergroten de actieradius en zelfredzaamheid. Naast een zorggeschikte woning is bereikbaarheid van voorzieningen en het sociale netwerk nodig om lang en gezond in de vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen!

team

Helene Houben
Architectuur, Houben Architectuur

Marieke Cloosterman
programmamanager zorg, RosRobuust

Hanna Smeets
beleidsmedewerker mobiliteit en cultureel erfgoed, Provincie Limburg

Jeroen Verbeek
directeur-landschapsarchitect, bureau Verbeek

Vera Hetem
landschapsarchitect, bureau Verbeek

Kees Strooper
Heijmans Woningbouw

Frits Lely
Heijmans Woningbouwvisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Helene Houben

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen