nederlandwordtanders.nl

De Sociale Hub: lokaal veilig verplaatsen

Almere

Publieke ruimte en ontmoeting

projectbeschrijving

De neerwaartse spiraal die ertoe leidt dat ouderen in een intensief en chronisch zorgtraject komen start bij een gebrek aan mobiliteit. Langere afstanden worden steeds moeilijker te overbruggen en angst voor ongelukken speelt een grotere rol bij de keuze om langere afstanden voor bepaalde activiteiten te overbruggen. De Sociale Hub lost dit op door alle lange afstanden in de omgeving op te delen in korte, overbrugbare afstanden. Voldoende rustpunten moeten ervoor zorgen dat ouderen langere afstanden op een veilige manier kunnen overbruggen zonder angst en vol vertrouwen. Door sociale interactie met behulp van augmented reality technieken binnen de hub, kunnen ouderen elkaar hierbij niet alleen helpen, maar ook contact leggen en elkaar ontmoeten. Daarnaast bieden deze technieken de mogelijkheid om routebegeleiding te creëren om ouderen niet te laten verdwalen. De Sociale Hub zorgt hierdoor voor:
i) een verbetering in mobiliteit die uitsluiting van deelname aan de samenleving voorkomt en de gezondheid van de ouderen preventief aanpakt
ii) het intensiveren van de verbinding met de omgeving door nieuwe communicatie middelen tussen ouderen
iii) het geven van vertrouwen in de eigen mobiliteit door rustpunten en real-time routebegeleiding/mentale ondersteuning.

team

Joost Barendregt
architectuur, MAAN Architects

dr. Rick Pleijhuis
arts, Technological Innovations in Medicine (TIM Solutions bv)

ir. Siebert Frieling
Mechanical Engineer, Technological Innovations in Medicine (TIM Solutions bv)

Kasper Veldhuis
Arts, Technological Innovations in Medicine (TIM Solutions bv)

dr. Tjitte Verbeek
Arts, Technological Innovations in Medicine (TIM Solutions bv)

Omar Hertgers
arts en Klinisch Technoloog, Technological Innovations in Medicine (TIM Solutions bv)

ir. Berend van Meer
Electrical Engineer, Technological Innovations in Medicine (TIM Solutions bv)visiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Joost Barendregt

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen