nederlandwordtanders.nl

De Code van de Kluis

Sittard-Geleen

Procesinnovatie

projectbeschrijving

Wij realiseren een solidaire en vrolijke wijk door een innovatieve procesaanpak vanuit de Quadruple Helix: bedrijfsleven, bewoners, onderwijs en overheid. Wij geloven in een inclusieve samenleving.

Verbindingen vallen weg in de samenleving en herinrichting van de (langdurige) zorg heeft gevolgen voor de positie en rollen van kwetsbare ouderen, professionals en de netwerken, hun werkmethodieken en competenties. De kaasschaafmethode volstaat niet meer. Dit zorgt voor vereenzaming van ouderen, verloedering van de wijk en gebrek aan solidariteit tussen mensen.

In de werkwijzen moet gezocht worden naar slimme oplossingen voor wonen, zorg en welzijn. Technologie en ruimtelijke infrastructuur zijn ondersteunend. Er komen relatief geringe ingrepen in openbare ruimte en fysieke omgeving. We realiseren wel een nieuwe sociale structuur. De (niet) economische kosten en baten komen ten laste van en ten goede aan de Quadruple Helix: het bedrijfsleven, bewoners, onderwijs en overheid.

We maken dit waar in acht stappen: verdiepend onderzoek naar behoeften: inrichten digitaal wijkportaal als basisinnovatie: selectie van aanvullende innovatie: implementatie innovatie: evaluatie: organisatie en aansturing: tijdspad: kosten en financiering.

team

Ria Waarle
Wonen, Zorg, Welzijn, Instituut voor Sociale en Stedelijke Vernieuwing

Harold Janssen
architectuur, SATIJNPlus Architecten

Jeroen Verbeek
Landschapsarchitectuur, Jeroen Verbeek landschapsarchitectuur

Wim Heuts voorzitter Cooperatie
Architectuur; bouwkunde; installatietechniek; installaties-domotica; zonnepanelen; energie opslag en beheer, Cooperatie TIORC U.A.

Simon Duindam
Marco economie, Instituut voor Sociale en Stedelijke Vernieuwing

Maud Delahaya
Communicatie, Heimatvisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Ria Waarle

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen