nederlandwordtanders.nl

Company Oost

Groningen

Procesinnovatie

projectbeschrijving

Een gezonde en duurzame wijk voorziet in de behoefte van de inwoners om zelf de regie over hun leven en leefomgeving te nemen. Om burgerkracht effectief te maken op het snijvlak van zorg en ruimtelijke ontwikkeling is verbinding noodzakelijk tussen de individuele behoeften en de maatschappelijke uitdagingen. Om dat te effectueren introduceren we de Healthy Mind Platter (HMP) als inspirerend richtsnoer voor de fysieke en organisatorische ontwikkelstrategie van de Oosterparkwijk. Toepassing van de HMP als inspiratie levert een woon- en leefomgeving op die zodanig is ingericht dat ieder individu (fysieke) ruimte krijgt en zich uitgenodigd voelt om de 7 aspecten van de HMP te benutten. Dit concept beweegt mee met veranderende demografische ontwikkelingen. Zo voorkomt het structurele oplossingen voor tijdelijke problemen en tijdelijke oplossingen voor structurele problemen. De HMP werkt als een versneller voor sociale verbindingen; de bewoners zien hun interne en relationele verbindingen sterker worden en (her)ontdekken hun eigen, natuurlijke krachten en talenten, ontwikkelen die verder en benutten deze in de samenleving. In een wijkbedrijf werken we samen aan duurzame, zelfredzame, zorgzame, wederkerige, inclusieve samenleving, waarin gezonde mensen, kwetsbare mensen en mensen met een zorgvraag in staat worden gesteld hun persoonlijke kracht te ontdekken.

team

Jauke van den Brink
beeldende-kunstsector, Cbk Groningen

Jauke van den Brink
projectleider / Ruimtelijk vormgever, CBK Groningen

Petra te Morsche
Interieur architect, TE MORSCHE ontwerp

Diesje Zwart - MEd (Master of Education)
Zelfstandig Onderwijsontwikkelaar en teamcoach (GROEP-1), Docent Zorg & Welzijn (Noorderpoort)

Peter Kiers
duurzame gebiedsontwikkeling , cooperatieve vereneging 132co/Groningenvisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Jauke van den Brink

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen