nederlandwordtanders.nl

Achteromdenken

Rotterdam

Stedenbouwkundige ingrepen

projectbeschrijving

Wanneer zorg en wonen bij elkaar komen, speelt ontmoeting een sleutelrol, voor het geven en ontvangen van (mantel)zorg en als remedie tegen sociaal isolement. Een goed ingerichte buurt faciliteert deze ontmoeting.

Daar waar langzaam gegroeide steden en dorpen met hun diversiteit aan functies én ruimtes uitnodigen tot ontmoeten, ontberen de planmatig aangelegde naoorlogse buurten door hun monocultuur en hun sterke ruimtescheiding in lange lijnen een natuurlijke plaats voor ontmoeten.

Wij stellen daarom voor om, via een strategie van kleine ingrepen die op elkaar kunnen reageren, ook de naoorlogse wijken te laten groeien naar een situatie waarin lange lijnen korte afstanden worden. We doen dit door de gesloten rijen te openen en de achtertuinen anders te bezien: niet als openbaar, niet als privé, maar als een tussenruimte die gedeeld wordt voor ontmoeting.

Het is geen blauwdruk voor een nieuwe wijk maar een vraaggestuurde, stedenbouwkundige aanvulling op het bestaande, met nieuwe verbindingen, nieuwe functies en gedeelde activiteiten. Stel u voor: een koffie- of eethuis, een afhaalpunt voor de (boodschappen)bezorgdienst, extra woningen voor ouderen of mantelzorgers, bomen als schaduwplek, een (moes-)tuin, een gedeelde buitenruimte voor ontmoeting en cultuur, sociale veiligheid, of gewoon een rustpunt in de stad aantrekkelijk voor iedereen. En dat allemaal in je achtertuin!

team

Maurits Cobben
architect, Triopas

Ralph Janssen
architect, Triopas

J. Forsten
maatschappelijk werk, Welzijn en Zorg

Monique Zijp
community art/social design & innovation, Eelt theatercollectiefvisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Maurits Cobben

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen