nederlandwordtanders.nl

Abiogenese

Almere

Integrale visie Nieuwe woonvormen

projectbeschrijving

Almere- Haven is een voorbeeld van vele wijken in Nederland. De woningen voldoen niet aan de behoeften die horen bij het ouder worden. De huidige woningen zijn vaak te groot, en niet meer goed toegankelijk voor zorgbehoevende ouderen. Desalniettemin willen de inwoners liever niet verhuizen vanwege hun sociale netwerk. Daarnaast neemt de algehele sociale cohesie van de wijk af als gevolg van een toename van alleenstaanden en de toestroom van verschillende culturen.
Het idee is om in een schuifpuzzelspel van nieuwe aanpasbare en verplaatsbare woningen buurtcentra te creëren waar de levens van de verschillende inwoners vervlochten raken op basis van hun dagelijkse behoeften. Lokale zorgbehoevenden kunnen hier tijdelijk of permanent wonen, wanneer zij zorg nodig hebben die onmogelijk thuis te leveren is. De lege woningen kunnen vervolgens vervangen, gesloopt of energiezuinig gerenoveerd worden.

Schuifpuzzel van woningen, waardoor de zorgbehoefte binnen de wijk adaptief
beantwoord kan worden
Sociale cohesie wordt bevorderd door vervlechting van de dagelijkse levens van de
verschillende leeftijdsgroepen
Hart van de wijk waar alle leeftijds-, zorg-, en doelgroepen samenkomen voor
ontmoetingen en culturele activiteiten
Bij de verhuizing binnen de wijk kunnen de lege woningen verduurzaamd worden

team

Ivo Berg
Modulaire bouw, Finch Buildingsvisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Ivo Berg

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen