nederlandwordtanders.nl

Werkcollege Wageningen: de gezondmakende buurt

dec. 2018

Op uitnodiging van de opleiding Gezondheid en Maatschappij van Wageningen University gaven Milou Joosten en Jasper Klapwijk van WHO CARES Community of Practice een gastcollege voor het vak Environmental Assets for Health. Vanuit de theorie van positieve gezondheid, waarin activering centraal staat, bespraken we de transformatie van de ziekmakende via de gezonde naar de gezondmakende omgeving. We legden uit hoe ons zorgstelsel in elkaar zit en welke rol bewoners spelen in gezondmakende buurten. Na een korte uitleg over de prijsvraag gaven we een goed voorbeeld van de manier waarop je zo’n activerende, gezondmakende buurt kunt vormgeven: het voorstel van runner-up Michi Noeki in de Bomenbuurt.

meer...


winnaars

Onder grote belangstelling zijn op donderdag 26 oktober tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven de winnaars bekend gemaakt van WHO CARES, de ontwerpprijsvraag voor nieuwe vormen van wonen en zorg.


magazine

Bekijk hier het magazine over de prijsvraag met achtergronden en uitgebreide informatie over de genomineerde projecten en de winnaars.


Werkbezoek Sittard-Geleen

dec. 2018

WHO CARES Community of Practice bracht op 9 november een werkbezoek aan de gemeente Sittard-Geleen. In de ochtend waren we te gast bij Woonzorgcentrum Bunderhof voor presentaties van deelnemers in de tweede ronde van de prijsvraag en een gesprek over de projecten met de bewoners van Geleen Zuid, de zorginstellingen en corporaties uit de gemeente. Het winnende team overlegde in de middag op het Stadskantoor met wethouders Leon Geilen en Felix van Ballegooij, het wijkplatform Geleen Zuid, de corporaties ZoWonen en Woonpunt en de twee zorginstellingen Zuyderhof en Vivantes. Met steun van Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Chris Kuijpers sloegen we spijkers met koppen: er is inmiddels geld voor een haalbaarheidsonderzoek en er is gesprek over een mogelijke locatie voor het winnende ontwerp.

meer...

Dutch Design Week: community of care

dec. 2018

Tijdens de Dutch Design Week 2018 organiseerde WHO CARES community of practice met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de Waag de netwerkbijeenkomst ‘Designing a Community of Care: From creative research to practice’. Marcel van Heck nodigde namens de community of practice alle deelnemers aan de open oproep van het Stimuleringsfonds uit om contacten te leggen en te onderhouden met de deelnemers aan WHO CARES; Jasper Klapwijk reflecteerde met Danielle Harkes van Aedes Actiz Kenniscentrum voor Wonen en Zorg als visiting critic op de inzendingen voor de open oproep.

meer...

WHO CARES Community of Practice organiseert een talkshow met grensverleggers

dec. 2018

WHO CARES Community of Practice was aanwezig bij de conferentie Grensverleggers van Architectuur Lokaal. Tijdens een tweedelige talkshow over ‘de wijkgedachte’ en ‘dilemma’s bij de transitie’ ontvingen Jasper Klapwijk en Rutger Oolbekkink verschillende gasten, zoals Floris Alkemade, Pauline Meurs en Gijsbert van Herk en wethouder Roeland van der Schaaf om te reageren op een aantal inspirerende praktijkprojecten die door ontwerpers werden gepresenteerd.

meer...

Werkbezoek Almere

dec. 2018

Begin november bracht WHO CARES community of practice een werkbezoek aan de gemeente Almere. De twee winnende teams hadden van de gemeente een vervolgopdracht gekregen om hun plannen uit te werken en financieel te onderbouwen. Aan de hand van presentaties gingen Rijksbouwmeester Floris Alkemade, Reinier Koppelaar (Programmaleider Langer Thuis bij ministerie VWS), wethouder Loes Ypma en diverse gemeente ambtenaren met de teams in gesprek over de voortgang, maar ook over de belemmeringen die de realisatie van de plannen in de weg staan.

meer...

Even voorstellen

dec. 2018

De Rijksbouwmeester, Floris Alkemade heeft met Pauline Meurs (Raad voor Volksgezondheid en Samenleving) en Gijsbert van Herk (Humanitas Rotterdam)het initiatief genomen voor een Community of Practice.

meer...

Nieuwe inzichten door analyse studenten

dec. 2018

Begin oktober hebben vijftien studenten van de HAN Hogeschool in Arnhem Nijmegen en Windesheim in Zwolle het grootste deel van de 174 inzendingen van WHO CARES geanalyseerd. De studenten maakten een gedetailleerde categorisering van de plannen, waarmee de doorzoekbaarheid van de inzendingen op de website kan worden verbeterd.

meer...

Ontwerpprijsvraag WHO CARES krijgt een vervolg met een Community Of Practice

jun. 2018

Om nieuwe vormen van wonen en zorg te stimuleren en mogelijk te maken, krijgt de ontwerpprijsvraag WHO CARES een vervolg: WHO CARES Community of Practice.

meer...

En de winnaar is

mei. 2018

Wat gebeurde er verder na de bekendmaking van de winnende plannen voor de ontwerpprijsvraag WHO CARES? Worden de plannen gerealiseerd? Projectleider Rutger Oolbekkink praat ons bij in dit artikel dat eerder verscheen in het kwartaalblad van Architectuur Lokaal.

meer...

Briefadvies Who Cares gepubliceerd

mrt. 2018

Het is tijd voor een nieuwe kijk op wijken, wonen en zorg. Met verbeelding en ontwerpkracht. Met oog voor technologische innovatie. Met mensen die over de grenzen van hun vakgebied heen kijken en contact maken met buurt en bestuur. Dat staat in het briefadvies, geschreven door de initiatiefnemers van WHO CARES: Humanitas, de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving en de Rijksbouwmeester.

Rijksbouwmeester Floris Alkemade maakte het advies gisteren openbaar tijdens de opening van de WHO CARES tentoonstelling in Den Haag. In dit advies schrijven staat de analyse van de oogst aan plannen en ideeën, de debatten tussen juryleden en gesprekken met allerlei betrokkenen. Eén van de aanbevelingen betreft het oprichten van een Community of Practice, waarin wordt geleerd van de inzendingen van Who Cares en kennis wordt gedeeld. Dit advies is verstuurd aan de ministers van VWS en BZK, Hugo de Jonge en Kasja Ollongren.

Tentoonstelling Den Haag
Het advies werd openbaar gemaakt tijdens de opening van de tentoonstelling in het Atrium van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De opening werd geleid door Pieter Hilhorst, lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Hij ging in gesprek met de Rijksbouwmeester en met Chris Kuijpers, DG Bestuur, Ruimte en Wonen (ministerie van BZK) en Kees van der Burg, DG Langdurige Zorg (ministerie van VWS).

De tentoonstelling is tot en met 2 april te zien in het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Turfmarkt 147 in Den Haag. Aansluitend is de tentoonstelling tot en met 4 mei te zien in het Atrium van het Stadhuis in Den Haag.

meer...

Tentoonstelling prijsvraag WHO CARES op 5e locatie

jan. 2018

Van 9 januari tot en met 5 februari is de reizende tentoonstelling van prijsvraag WHO CARES te zien in het Gouvernement aan de Maas in Maastricht. Na Groningen, Almere, Humanitas Rotterdam en Rotterdam Stadstimmerhuis is dit alweer de 5e locatie die tentoonstelling aandoet.

meer...

Who Cares aanwezig op Expeditie Begonia

sep. 2017

Langer thuis wonen van ouderen en mensen met een beperking of GGZ-problematiek vraagt om meer variatie in woonvormen. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseert daarom op 11 oktober voor de derde keer het congres Expeditie Begonia. Dit jaar met speciale aandacht voor de grenzen van thuis wonen.

meer...

Bekendmaking en database

aug. 2017

Tijdens de Dutch Design Week 2017 in Eindhoven worden de winnaars van de prijsvraag Who Cares bekendgemaakt. Deze prijsvraag, uitgeschreven door de Rijksbouwmeester in samenwerking met de gemeenten Almere, Groningen, Rotterdam en Sittard-Geleen, vraagt om innovatieve en toekomstgerichte visies op de Nederlandse woonwijken. Nieuwe ideeën die een antwoord geven op de vergrijzing en de veranderingen in de zorg en ondersteuning en die een impuls geven aan de ruimtelijke vernieuwing van de wijken. Op 26 oktober aanstaande maakt de jury tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven voor elk van de vier gemeenten een winnaar en een runner-up bekend. De plannen worden tentoongesteld tijdens de DDW.

meer...

ALMERE - Mooie gesprekken met Havenaren en leerlingen op tweede Havense werkdag

jul. 2017

Prijsvraag Who Cares zoekt nieuwe ideeën voor samen-leven in Haven voor jong én voor oud, voor als je gezond bent én als je zorg nodig hebt. Vijf teams werken de ideeën waarmee ze de eerste ronde van de prijsvraag hebben gewonnen uit tijdens deze zomer en zijn daarvoor regelmatig in gesprek met bewoners, bezoekers, leerlingen en professionals uit Haven. En dan blijkt het, ook op de Havense werkdag van 29 juni, al snel over veel onderwerpen te gaan: beelden over samen-leven van meerdere generaties, het belang van een levendig centrum, niet iedereen wordt op dezelfde manier oud, hoe pas je openbare ruimte aan zodat die voor iederéén fijn is en dan ook jarenlang niet opnieuw aangepast hoeft te worden….Havenaren hebben een duidelijk idee over hun kansen en over hun toekomst en de teams spelen daar in hun planvorming op in, zodat er in oktober een winnend plan is, dat Haven past als een handschoen

meer...

Sittard-Geleen - Teams op de Jaarmarkt

jun. 2017

Afgelopen zondag 18 juni, stonden de teams van de 2e ronde van de prijsvraag Who Cares op de jaarmarkt van de wijk Geleen-zuid/De Kluis. In verschillende kramen hadden de teams het beeldmateriaal van hun plannen uitgestald. Tijdens de jaarmarkt gingen de teams in gesprek met bezoekers die langs hun kramen kwamen om hun plannen toe te lichten en ideeën op te halen.

meer...

Woonvariaties geven meer kleur aan vergrijzing

jun. 2017

Het artikel ‘Klaar voor de grote vergrijzing’ in de Volkskrant 31 mei 2017 gaat in op de prijsvraag ‘‘Who Cares’ van de Rijksbouwmeester. Hoe maken we onze naoorlogse wijken – gebouwd voor gezinnen - geschikt voor een vergrijzende samenleving? 174 teams van ontwerpers, zorgprofessionals en burgers hebben ideeën ontwikkeld; de eerste selectie is bekend. Opvallend is de grote aandacht voor meer gemeenschappelijkheid, ontmoeting in de buurt en contact tussen jong en oud. Hoogleraar Pearl Dykstra is huiverig voor gedwongen samenwonen. Sociaal Gerontologen Daniëlle Harkes en Yvonne Witter, beide werkzaam bij Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, zien veel nieuwe woonvormen waar ontmoeting tussen bewoners, al dan niet vanuit verschillende generaties, wordt nagestreefd door de initiatiefnemers zelf.

meer...

GRONINGEN - Meer inspelen op diversiteit ouderen bij inrichting wijken

jun. 2017

Masterstudenten planologie van de RUG hebben onderzocht hoe je wijken tot woonomgevingen kunt maken die ook voor senioren leefbaar zijn. De Oosterparkwijk in Groningen was hiervoor de casus. In hun rapport adviseren de studenten rekening te houden met de diversiteit van senioren en hen te betrekken bij de inrichting van de wijk.

meer...

ALMERE - Eerste Havense Werkdag

mei. 2017

De teams die in Haven op weg zijn naar de tweede ronde van prijsvraag Who Cares zetten deze weken de eerste stappen in de uitwerking van hun idee. Op 30 mei kwamen acht stakeholders de teams meer informatie geven over Haven: welke mogelijkheden zijn er? welke vernieuwing is er nog meer gaande in Haven? Reactie aan het einde van de dag: “Heel goeie informatie, maar eh, moeten we alle uitdagingen in de vernieuwing van Haven met ons idee tackelen?” Nee, de prijsvraag focust op het samenbrengen van nieuwe vormen van samen-leven, in het bijzonder op het moment dat je in je eigen huis zorg nodig hebt. En hoewel een antwoord op die uitdaging vraagt om een integrale kijk, hoeft niet alles aangepakt te worden.

meer...

Masterclass Ontwerpkracht - Zorgzame buurten

mei. 2017

In een vervolg op het IABR Atelier Utrecht – De Gezonde Stad – hebben IABR en Architectuur Lokaal masterclasses gehouden. Het verslag van die masterclasses kun je hier lezen. Omdat het in gaat op dezelfde thematiek als WHO CARES, stellen we je het graag ter beschikking. Doe er je voordeel mee.

meer...

Werken aan zorgzame buurten

mei. 2017

WHO CARES gaat over het wonen van straks, over kwetsbare mensen die thuis willen blijven wonen, over de ontwikkeling en de vernieuwing van wijken, en over zorg op afroep en in de buurt. Het thema is urgent: anders kijken, anders bouwen en anders zorgen om de ouderen van nu en straks een kwaliteit van leven te bieden die bij hen past.

meer...

Vier gemeenten: vooral doen

mei. 2017

Wat de prijsvraag Who Cares uniek maakt, is dat vier gemeenten meewerken. Zij maken zich sterk voor uitvoering van de plannen. Moderator van de bijeenkomst op 8 mei Pauline Meurs (jurylid en voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving) benadrukte het al in haar inleiding.
Vooral dingen doen, is ook de rode draad in de inzet van de vier aanwezige bestuurders van Almere, Groningen, Sittard-Geleen en Rotterdam. Naast het daadwerkelijk betrekken van de bewoners om wie het uiteindelijk gaat.

meer...

De kenners van de wijken

mei. 2017

Hoezeer de frisse en multidisciplinaire blik op de inrichting van woning, straat en wijk nodig is, blijkt uit de ervaringen van de kenners van de wijken. Vier leden van de lokale jury’s deelden hun kennis met de zaal bij de bekendmaking van eerste ronde op 8 mei.
René Erkelens is al 36 jaar fysiotherapeut in Carnisse. Zijn patiënten wonen veelal in gestapelde portiekwoningen. ‘Mijn eerste probleem is: hoe krijgen we de mensen naar buiten met hun rollator of rolstoel. De buitenruimte is met smalle stoepen evenmin erg uitnodigend.’

meer...

Drie thema’s springen in het oog

mei. 2017

Rijksbouwmeester Floris Alkemade - met Gijsbert van Herk (bestuursvoorzitter Stichting Humanitas) initiatiefnemer van de prijsvraag – roemt de verbeeldingskracht die de prijsvraag heeft losgemaakt. Als juryvoorzitter werpt hij bij de bekendmaking van de winnaars (8 mei in Rotterdam) ook een blik op het hele veld.

meer...

De toekomst staat op de stoep

mei. 2017

Rotterdam was gastheer van de bijeenkomst waarop de winnaars van de eerste ronde bekend werden gemaakt (8 mei). Wethouder Hugo de Jonge van onderwijs, jeugd en zorg plaatste een stip aan de Rotterdamse horizon.

meer...

‘Mooi en nodig’

mei. 2017

Mooi en nodig, zo typeerde staatssecretaris Martin van Rijn de prijsvraag Who Cares. Hij maakte op 8 mei de geselecteerde teams bekend die doorgaan naar de volgende ronde van de prijsvraag.
Nodig, aldus de staatssecretaris, omdat de samenstelling van de bevolking verandert. Het volume van de zorg neemt toe, maar ook de wensen veranderen.

meer...

Suzanne Visser

feb. 2017

Als seniorenconsulent kom ik bij mensen thuis, die in de laatste fase van hun leven zijn. Zij kampen vaak met tal van problemen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, arbeid en inkomen. Ik maak een analyse van de zorgsituatie en samen met mijn cliënt bedenk ik een plan voor de toekomst. Altijd met als doel de zelfredzaamheid te behouden of te vergroten.

meer...

Nico van Duijn

feb. 2017

Architecten willen dat het gebouw er mooi uitziet, bouwers hebben pret in een exploitabel gebouw en zorgdirecteuren willen financieel gezond zijn. Alle drie vergeten zij het belangrijkste: het gaat om goede zorg. Is dit gebouw goed voor deze doelgroep? En blijft het goed? Want de visie en missie van menig architect of zorgdirecteur is prachtig, maar de blinde vlek voor tijd en duurzaamheid is groot.

meer...

Martijn Paulen

feb. 2017

In onze gespecialiseerde wereld is iedereen heel goed in zijn vak, maar de samenhang is verdwenen. Een klein voorbeeld: het slimme vloerkleed. Deze vloerbedekking registreert looppatronen. Als het merkt dat meneer of mevrouw om negen uur nog niet op is waarschuwt het de omgeving. Heel ingenieus. Tegelijkertijd is het ook verdrietig dat niemand het zou merken als hij of zij gevallen was.

meer...

Jan Veuger

feb. 2017

We zullen alles op alles moeten zetten om de nieuwe zorgbehoefte die de komende Jaren op ons afkomt een passende invulling te geven met zorgvastgoed wat daar bij past. In Nederland is voldoende investeringsvermogen en een goed klimaat aanwezig voor zorgvastgoed om daarin te investeren.

meer...

Marnix Norder

feb. 2017

Betrek de toekomstige bewoner
Woningcorporaties zien dat er meer zorggeschikte woningen nodig zijn. Er zijn meer alleenstaande ouderen, er zijn meer mensen met een fysieke of verstandelijke beperking die zelfstandig wonen. Voor deze mensen bouwen en beheren corporaties betaalbare woningen met de aanpassingen die nodig zijn om thuis zorg te krijgen. Als corporatiemedewerkers op bezoek gaan bij hun oudere huurders – en dat doen ze – horen ze vaak dat zij het liefst zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.

meer...

Lancering prijsvraag WHO CARES

jan. 2017

Op 18 januari 2017 werd prijsvraag WHO CARES gelanceerd met een kick off bijeenkomst in Almere. Met de prijsvraag roepen de initiatiefnemers ontwerpers en innovatieve doeners en denkers uit andere sectoren op om gezamenlijk hun idee voor toekomstbestendige wijken te verbeelden.

“We zoeken een mix van hooggestemde idealen en realiseerbare oplossingen” - Floris Alkemade.

meer...

Floris Alkemade: de kunst van het samenleven

jan. 2017

“Wat we doen met onze steden heeft alles te maken met zorg en welzijn”. Floris Alkemade zette in zijn lezing uiteen hoe de maatschappij is veranderd, hoe allerlei systemen niet meer goed functioneren en hoe dat een weerslag heeft op de woonwijken. Dat vraagt om een andere aanpak, die hoognodig is. Als we niets doen, heeft dat directe invloed op de kwaliteit van leven van heel veel mensen. Alkemade gebruikt een inspirerende metafoor van “repair with gold” om deelnemers op te roepen om de bestaande wijken te verbeteren met toevoegingen die kwaliteit opleveren. “Denk na over de toekomst, niet in termen van dreigend verlies, maar in termen van maatschappelijke winst”.

Floris Alkemade is juryvoorzitter voor WHO CARES en Rijksbouwmeester.

meer...

Gijsbert van Herk: Nieuw? in de zorg

jan. 2017

“Bij veranderen moet eerst de nood op tafel. En de zorg komt in nood. We kunnen het niet alleen”. Gijsbert van Herk zette een somber beeld neer van de ontwikkelingen in de zorg, tegen zijn eigen natuur in, want hij ziet graag de kansen. Maar de urgentie voor nieuwe ideeën is zeer groot en daarvoor is het nodig dat er vanuit verschillende sectoren wordt samengewerkt. Niet alleen ouderen zullen hiervan profiteren, maar veel meer mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben – nu of in de toekomst. “We lopen vast als we het vraagstuk niet nu oppakken. Dus help ons”.

Gijsbert van Herk is jurylid van WHO CARES en voorzitter van de Raad van Bestuur van stichting Humanitas.

meer...

Ingrid Doorten: breder kijken

jan. 2017

Aan de hand van drie infographics licht Ingrid Doorten toe wat de recente beleidsveranderingen in de zorg inhouden en wat deze veranderingen betekenen. Ze ligt het onderscheid toe tussen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Wet Langdurige Zorg en de Zorgverzekeringswet. Ingrid Doorten geeft aan dat gemeentes breder kunnen kijken dan de zorg- of ondersteuningsvraag. De openbare ruimte kan bijvoorbeeld worden opgevat als een algemene voorziening binnen de WMO.

Ingrid Doorten is lid van het projectteam van WHO CARES en werkt bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.

meer...

Pauline Meurs: deze prijsvraag is gericht op realisatie!

jan. 2017

“Bestuurders van zorginstellingen u heeft te maken met een enorme opgave met het vastgoed wetende dat mensen graag langer thuis wonen. Zorgprofessionals en ontwerpers zoek elkaar op en doe mee met WHO CARES!”. Pauline Meurs richt zich in haar videoboodschap expliciet op de partijen in de zorg en roept hen op om contact te zoeken met ontwerpers en deel te nemen aan de prijsvraag. Een goed hulpmiddel daarbij is de matching op deze website.

Pauline Meurs is jurylid voor WHO CARES en voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.

meer...

Wijkportretten

jan. 2017

Wijkportretten
Er zijn vier wijken uitgekozen in vier verschillende gemeenten Almere, Groningen, Rotterdam en Sittard-Geleen. Vier heel verschillende wijken, maar tegelijkertijd wijken zoals vele andere in Nederland. Er is een grote overeenkomst: al deze gemeenten zitten te wachten op goede nieuwe ideeën waarmee hun wijken weer toekomstbestendig worden. Projectleider van WHO CARES – Rutger Oolbekkink – ging met betrokkenen bij deze locaties in gesprek. Meer informatie over de locaties staat op deze website bij http://www.prijsvraagwhocares.nl/wijkportretten/.

meer...

Cilly Jansen: prijsvraag in twee ronden

jan. 2017

“Het gaat bij deze prijsvraag niet alleen om de winnaars, maar om het breed ophalen van ideeën, die voor heel Nederland van belang zijn”. Cilly Jansen ligt kort het reglement bij de prijsvraag toe, die te downloaden is op deze website. WHO CARES wordt uitgeschreven conform het Kompas Light Prijsvragen dat is ontwikkeld door Architectuur Lokaal.

Cilly Jansen is secretaris van de jury en directeur bij Architectuur Lokaal.

meer...

Haroon Sheikh

jan. 2017

In 2020 zullen er voor het eerst in de geschiedenis meer ouderen boven de 65 op aarde zijn dan kinderen onder de 5. We leven langer en dat is goed nieuws. Maar het brengt ook complexe vraagstukken met zich mee. Hoe organiseren we een goede oude dag voor iedereen? In Amerika leeft de rijkste 1% bijvoorbeeld bijna 15 jaar langer dan de armste 1%. Vergrijzing heeft ook allerlei anderen effecten. Denk aan de arbeidsmarkt, de financierbaarheid van de verzorgingsstaat en de solidariteit tussen de generaties. Als we niks doen, zullen dit allemaal grote maatschappelijke problemen worden.

meer...

Jacobine Geel

dec. 2016

Mensen met een psychische aandoening krijgen hun zorg en behandeling steeds vaker thuis. Dit betekent dat de vraag naar woningen voor deze groep mensen groeit. Deze ontwikkeling is van grote betekenis voor cliënten in de ggz. We weten al jaren dat een klinische opname heftig is en dat langer verblijf in een kliniek het herstel zelden bevordert. In je eigen omgeving, met zoveel als mogelijk een zinvolle besteding van je tijd, een eigen netwerk en gepaste zorg gaat herstel sneller.

meer...

Hedy d' Ancona

dec. 2016

Begin jaren negentig werkte ik als minister op het ministerie van WVC; Welzijn Volksgezondheid en Cultuur. Het was de nazaat van het ministerie dat in de jaren zeventig werd gecreëerd door minister Klompé: Cultuur, Recreatie, Maatschappelijk Werk (CRM), vanuit de overtuiging dat de aanraking met cultuur bevorderlijk is voor het welzijn van mensen. Een visie die de mijne was en is. Daarom heb ik later als lid van het College Bouw, een aantal jaren gefungeerd als jury-lid van de architectuurcompetities die dat college organiseerde.

meer...