voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning

Who cares- community of practice

WHO CARES community of practice is een netwerk waarin de ontwerpers en professionals uit de domeinen wonen en zorg met bewoners, gemeenten en professionals die werken aan nieuwe vormen van wonen en zorg als katalysator van wijkvernieuwing. De community is een vervolg op de prijsvraag Who Cares uit 2017. Op deze website kun je de ontwikkelingen van de projecten, het netwerk en de inzendingen volgen en delen.

 

blog

MichiNoeki.jpg
Community of Practice

Oosterparkwijk krijgt eigen Michi-Noeki

mei 2021
Het college van B&W wil op het Wielewaalplein in de Oosterparkwijk een Michi-Noeki realiseren. Dat is een laagdrempelige plek voor bewoners, die daar even naar het toilet kunnen, een kopje koffie kunnen drinken, een luisterend oor ontvangen en mensen uit de buurt tegenkomen. Michi-Noeki is geïnspireerd op de Michi No-Eki’s uit Japan: halteplaatsen die zorgen voor toevallige ontmoetingen tussen wijkbewoners. Die ontmoetingen vergroten het welzijn van mensen in de wijk en gaan eenzaamheid tegen.
meer...
UNADJUSTEDNONRAWthumb10771.jpg
Community of Practice

Best of both worlds - Samen zelfstandig wonen als biculturele uitkomst

januari 2021
In maar weinig inzendingen voor de prijsvraag WHO CARES is aandacht gegeven aan onze diverse bevolkingssamenstelling en de waaier aan diverse zorg- en woonbehoeften. Van de woonzorgprojecten die bedoeld zijn voor specifieke doelgroepen hebben we geleerd dat gemeenten het lastig vinden om deze te ondersteunen. En dat terwijl deze projecten de wens om onderlinge hulp te verlenen, faciliteren.

Tijdens de werkconferentie van WHO CARES Community of Practice in mei 2019 vroeg Harry Moeskops in de talkshow over diversiteit aandacht voor het gebrek aan geschikte woonzorgvormen voor ouderen met een migratieachtergrond. We vroegen hem waarom deze aandacht zo belangrijk is.

Ben je geïnteresseerd in wonen, zorg en welzijn voor ouderen met een migratieachtergrond? Neem dan deel aan het webinar Diversiteit: Thuiskomst dat het platform ZorgSaamWonen organiseert op donderdag 11 februari 2021.

meer...
WHOCARES.jpg
Community of Practice

Lessen van WHO CARES Community of Practice

oktober 2020
Hoe komen we tot vernieuwende vormen van wonen en zorg, ingebed in de wijk? Deze vraag staat centraal in de publicatie De toekomstige aanpak van wonen met zorg, Lessen van WHO CARES Community of Practice. Vandaag overhandigen initiatiefnemers Floris Alkemade, Jet Bussemaker (voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving) en Gijsbert van Herk (bestuursvoorzitter Stichting Humanitas) de lessen die zij de afgelopen vier jaar hebben opgedaan aan Hans Adriani, voorzitter van de Taskforce Wonen en Zorg, tijdens de Dutch Design Week.
meer...
Alkemade09102018001.jpg
Community of Practice

‘Gevoelde urgentie als krachtige motor om zaken in beweging te krijgen’

juni 2020
Rijksbouwmeester Floris Alkemade stond aan de wieg van de prijsvraag WHO CARES. Het was geen enkelvoudige ontwerpprijsvraag maar een breed opgezet ontwerpend onderzoek met vele partijen, dimensies, in de zorg, het wonen en de wijken. Hij blikt terug en vooruit. Het loont om radicaal te zijn, concludeert hij. ‘Het maakt het leven niet eenvoudiger, maar juist in de worsteling schuilt de vernieuwing’. Ook in tijden van corona.
meer...
JetPortretRVSraadgrootkleur3min.jpg
Community of Practice

‘De buurt moet in de genen van zorg en welzijn zitten’

juni 2020
Oud-minister van OCW Jet Bussemaker is sinds juni 2019 voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Ze volgde Pauline Meurs op en nam daarmee ook haar plek in de stuurgroep van WHO CARES in. Haar streven: ‘De zorgvraag verminderen is niet voldoende, het gaat om kwaliteit van leven toevoegen’. We spreken haar half april, midden in de coronacrisis.
meer...
CarovanDijk.jpg
Community of Practice

Clubhuis voor ouderen neemt hele buurt op sleeptouw

juni 2020
Architect Caro van Dijk was lid van het team Prachtdorp, een van de genomineerden van Who Cares voor Almere Haven. Een breed samengesteld team met naast ontwerpers ook mensen uit de zorg, het sociaal domein, een woningcorporatie en een bouwbedrijf. Aan de hand van de principes van community planning en design werkte het team met verschillende groepen bewoners. Uit die gesprekken bleek al snel de behoefte aan een ontmoetingsplek voor beginnend dementerende ouderen en hun mantelzorgers. Zo groeiden de plannen voor een Odensehuis, een sympathiek en eenvoudig initiatief dat mensen samenbrengt.
meer...
NettyvanTriest1.png
Community of Practice

‘Mensen kiezen geen woning, mensen kiezen een leven’

juni 2020
Gemeenten en corporaties kunnen veel meer doen om nieuwe vormen van zorg en wonen van de grond te krijgen, stelt Netty van Triest, programmanager wonen en zorg bij Platform 31. Zij begeleidt innovaties, leerkringen en andere programma’s over vernieuwende woonzorg. ‘Je krijgt pas inclusieve wijken als je weet samen te werken’.
meer...
HR20171011NwARDV6808002min.jpg
Community of Practice

‘In deze tijd helpen we elkaar meer, dat is winst’

juni 2020
Het zijn emotionele en hectische maanden. Gijsbert van Herk, voorzitter van de raad van bestuur van stichting Humanitas, is negentig procent van zijn tijd bezig met het managen van de coronacrisis. Een crisis die ook waardevolle inzichten oplevert voor de toekomstige zorg, vertelt hij in dit gesprek, dat we op 23 april met hem hadden.
meer...
Helenehouben.jpg
Community of Practice

Onderlinge hulp uitlokken

mei 2020
De inzending De wijk als (t)huis werd als winnaar gekozen voor de wijk Geleen-Zuid in Sittard Geleen. De jury waardeerde dat het plan de samenhang van de gehele wijk verbetert. Een goed uitgedacht plan, waarmee volgens de jury bij wijze van spreken morgen gestart kon worden. Inmiddels zijn we 2,5 jaar verder. Met de uitvoering is nog niet gestart en de kans dat dat gaat gebeuren op de oorspronkelijke locatie, wordt steeds kleiner. Maar woningcorporatie ZOwonen staat te trappelen om het op een alternatieve locatie wel te implementeren. We gaan met Hélène Houben – aanvoerder van het team – in gesprek over de stand van zaken en over het proces van de afgelopen jaren.
meer...
MarkUs2.jpg
Mark_Us Familiehuis

We bouwen geen zorgwoningen, maar huizen om heerlijk te leven

mei 2020
Monique Biloro en haar team kregen van de jury van WHO CARES een eervolle vermelding voor hun inzending Mark_Us Familiehuis. De jury prees de voorbeeldwerking die kan uitgaan van mensen met een sterk ideaal die realiseerbare plannen ontwikkelen voor woongemeenschappen met zorg. Nu, ruim 2 jaar na het winnen van de prijsvraag, staan Monique Biloro en architect Evert Kolpa (Van Bergen Kolpa) op het punt om – samen met een projectontwikkelaar – een bod uit te brengen op een locatie in Sittard Geleen. Een beslissend moment in het realiseren van deze droom voor haarzelf, haar gehandicapte zoon en gezinnen zoals zij die langdurig voor een ander zorgen.
meer...
Grolloo.jpg
Community of Practice

Stimuleringsregeling wonen en zorg

april 2020
Sinds april 2019 kunnen ondernemers en bewoners voor vernieuwende vormen van wonen en zorg gebruik maken van de Stimuleringsregeling Wonen en zorg van het ministerie van VWS. Vanuit WHO CARES community of practice dachten we mee over de regeling. Het winnende team in Almere-Haven, diende voor hun initiatief Binnenhaven inmiddels een aanvraag in voor de eerste fase. Peter Alders van het ministerie van VWS was verantwoordelijk voor de regeling. We spraken hem over de voorwaarden en uitvoering.
meer...
oudenzelfstandig.jpg
Community of Practice

Oud en zelfstandig in 2030 – Een reisadvies

april 2020
Op 1 april hebben Jet Bussemaker, Floris Alkemade en Gijsbert van Herk een gezamenlijke reactie ingezonden op het advies van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen ‘Oud en zelfstandig in 2030 – Een reisadvies’. De reactie is gebaseerd op de ervaringen met de prijsvraag WHO CARES en de gelijknamige Community of Practice en het in 2019 verschenen advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving ‘De derde levensfase: het geschenk van de eeuw’.
meer...